Kvaliteta

Temeljem Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (poveznica), 01. siječnja 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku osnovan je Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja čija je voditeljica mr. sc. Nalanda Kantor.

Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja ustrojstvena je jedinica Fakulteta koja djeluje usklađeno sa sveučilišnim Centrom za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokoga obrazovanja. Ured provodi postupke internoga i eksternog vrjednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja i prikuplja potrebne informacije za analize sveučilišnoga Centra za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja.

U suradnji sa sveučilišnim Centrom za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokoga obrazovanja potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete, sustavno provodi utvrđene karakteristične indikatore kvalitete, sudjeluje u raspravama o kvaliteti i širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti.

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

 

Voditeljica Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja: mr. sc. Nalanda Kantor, nalanda@efos.hr

Stručna suradnica Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja: Sanja Trojan, mag. educ. philol. croat. et mag. educ. phil., strojan@efos.hr

Telefon: +385 (0)31 22 44 55

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja osniva se odlukom Fakultetskoga vijeća.

Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja i promicanja kvalitete Fakulteta.

Navedeni postupci uključuju sljedeće elemente: samoanalizu, razvijanje indikatora kvalitete,  sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija, istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnoga, neefikasnog i predugog studiranja, istraživanje kompetencije nastavnog osoblja, prate usavršavanje sveučilišnih nastavnika, prate usavršavanje administrativnoga i tehničkog osoblja, temeljem provedenih ispitivanja predlažu unaprjeđivanje nastavnih aktivnosti (nastave, seminara, vježbi) kao i izvannastavnih aktivnosti (cjeloživotnog obrazovanja), prate kvalitetu općih i posebnih kompetencija ostvarenih studijskim programom.

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, srpanj 2023.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, ožujak 2022.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, rujan 2022.

AKADEMSKA GODINA 2023./2024.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: realizacija plana  plan

Katedra za kvantitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana  plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: realizacija plana  plan

Katedra za kvantitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana  plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: plan

Katedra za kvanitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana  plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: plan

Katedra za kvanitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana  plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Katedra za kvanitativne metode i informatiku

Katedra za marketing

 

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Katedra za kvanitativne metode i informatiku

 

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Katedra za kvanitativne metode i informatiku

 

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

Katedra interdisciplinarnih znanosti

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i medjunarodnu ekonomiju

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

Plan stručnog usavršavanja nastavnika u ak.g. 2015./2016.

Programi nastavnog ili stručnog usavršavanja koje planiraju organizirati članovi katedre

Plan rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2023-2024
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2022-2023
Plan rada Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za akademsku godinu 2022./2023.
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2021./2022.
Plan rada Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za akademsku godinu 2021./2022.
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2020./2021.
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete za akademsku godinu 2020-2021
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2019-2020
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete za akademsku godinu 2019-2020
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2018-2019
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete za akademsku godinu 2018-2019
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2017-2018
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete za akademsku godinu 2017-2018
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2016-2017
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete za akademsku godinu 2016-2017
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2015-2016
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete za akademsku godinu 2015-2016
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2014-2015
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2014-2015
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2013-2014
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete u akademskoj godini 2013-2014

magnifiercrossmenuplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content