Zaštita osobnih podataka
Naslovnica
Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation)  je uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja je stupila je na snagu 25. svibnja 2018.

Navedena Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama navedene Opće uredbe.

Na ovoj internet stranici nalaze se dokumenti kojima se regulira zaštita osobnih podataka na nacionalnoj razini te temeljni interni akt o zaštiti osobnih podataka Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, putem internetske stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem e-maila adrese službenika za zaštitu podataka ili predajom zahtjeva na urudžbenom zapisniku Fakulteta.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ivana Rožac, mag. iur.
Adresa:Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
Telefon:  031 224 410
E-mail: zastitapodataka@efos.hr

Dokumenti i obrasci:

Opća uredba o zaštiti podataka
https://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ broj 42/18.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 

Interni akti Ekonomskog fakulteta u Osijeku kojima se regulira zaštita osobnih podataka:

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
Politika zaštite osobnih podataka
Obavijest o obradi osobnih podataka prilikom korištenja sustava video nadzora

Obrazac 1 – Zahtjev za pristup osobnim podacima
Obrazac 2 – Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Obrazac 3 – Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Obrazac 4 – Podnošenje prigovora
Obrazac 5 – Privola

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content