Knjižnica

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8-20 sati

Lokacija: Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

E-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478, 031 224-428

Voditelj knjižnice: mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica, Telefon: 031 224-428

Misija i vizija
MISIJA
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku želi ispuniti sljedeću misiju:
obavljati knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete i uz postizanje izvrsnosti koristeći ukupne resurse: cjelokupni knjižnični fond, zaposlenike, opremu, te prostor namijenjen posudbi i čitaonici.

VIZIJA
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku postavila je sljedeću viziju:
svojim korisnicima i svima zainteresiranima knjižnica će omogućiti neometan pristup informacijama potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i kolegija pojedinačnih studija, te u istraživačkom i nastavnom radu, a u svrhu povećanja razine znanja i informacijske pismenosti.

Korisne informacije
hello world!

Korisnici Knjižnice su studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku (redoviti, izvanredni, polaznici poslijediplomskih studija, doktorandi), nastavnici i znanstvenici Ekonomskog fakulteta u Osijeku i drugi korisnici prema Pravilniku o radu knjižnice i čitaonice.

Online obrazac za UPIS u knjižnicu za studente EFOS-a

Nakon popunjavanja online obrasca knjižničar će izraditi Vašu člansku iskaznicu koja ostaje u evidenciji Knjižnice. 

*KADA STE JEDNOM UPISANI, NIJE POTREBNO PONOVNO ISPUNJAVATI OBRAZAC. VAŠA ČLANSKA ISKAZNICA VRIJEDI ZA CIJELI STUDIJ. Nakon završenog preddiplomskog studija, a pri upisu diplomskog, ne morate se ponovno upisivati u knjižnicu, vaše iskaznice čekaju Vas u knjižnici.

Online form for ERASMUS students

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete koristeći ukupne resurse: cjelokupni knjižnični fond, zaposlenike, opremu, te prostor namijenjen posudbi i čitaonici. Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima omogućuje neometan pristup informacijama potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i kolegija pojedinačnih studija, te u istraživačkom i nastavnom radu, a u svrhu povećanja razine znanja i informacijske pismenosti.

Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, diseminacija, posudba, zaštita i čuvanje knjižne građe, te stavljanje na raspolaganje korisnicima.Usluge koje knjižnica pruža svojim korisnicima su:

– posudba građe

– rad u čitaonici

– međuknjižnična posudba: ispunite OBRAZAC

– priprema literature za stručne teme: ispunite obrazac

– edukacija: ispunite obrazac

– potvrda o indeksiranosti i citiranosti u bazama podataka: ispunite OBRAZAC

– potvrda o metričkim pokazateljima časopisa: ispunite OBRAZAC

– predlaganje nabavke knjižnične građe: ispunite obrazac

– PITAJTE KNJIŽNIČARA : ISPUNITE OBRAZAC

Usluge koje se mogu tražiti ispunjavanjem obrasca PITAJTE KNJIŽNIČARA:

 • narudžba knjižne građe
 • produženje roka posudbe
 • najava za korištenje čitaonice
 • priprema potvrde o razduženju knjižnične građe
 • sve druge informacije i upiti o poslovanju Knjižnice

Moguće je postaviti i sva druga pitanja vezana uz knjižnično poslovanje te uputiti prijedloge, pohvale i kritike.

Zahtjev za pripremu literature za stručne teme (seminarske, završne, diplomske i doktorske radove) ostvaruje se ispunjavanjem posebno sastavljenog online obrasca. U roku od tri dana pripremit ćemo Vam traženu literaturu  po koju dolazite osobno u Knjižnicu.

Online katalog knjižnice Ekonomskog fakulteta u Osijeku možete pronaći na poveznici:

Katalog knjižnice Ekonomskog fakulteta 

Za otvaranje potrebno je kliknuti na mrežnu poveznicu: DIGITALNA KNJIŽNICA.

Potrebno je prijaviti se korisničkim podatcima koje ćete dobiti na Vaš mail nakon ispunjavanja kratkog obrasca

Prethodno morate biti upisani u knjižnicu. Digitalna knjižnica vlasništvo je Ekonomskog fakulteta Zagreb.

Sadržava udžbenike i drugu literaturu kojoj su izdavači sljedeći fakulteti:

Otvorena je za korisnike 24 sata, lako pretraživa (autor, naslov, ključne riječi), a mogućnost korištenja je neograničena.

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu – Portal Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sve dodatne informacije o bazama podataka, probnim pristupima bazama i druge informacije možete naći na mrežnoj stranici portala.

Baze podataka za 2023. godinu kojima je pretplaćen pristup od strane MZO

EBSCOhost – Sučelje koje omogućuje pristup brojnim kvalitetnim bazama podataka, te arhivama tisuća časopisa.

EconLit – baza koja pokriva sva područja ekonomije, uključujući kapitalna tržišta, državne studije, ekonometriju, ekonomsku prognozu, okolišnu ekonomiju, državne regulative, radnu ekonomiju, monetarnu teoriju, urbanu ekonomiju.

ProQuest – Multidisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima radova. Pokriva razdoblje od 1905. do danas, a uključuje više od 19.370 naslova časopisa iz svih područja znanosti, kao i druge vrste publikacija.

ABI/INFORM Complete – baza indeksira 7000 naslova, od čega je 6000 u punom tekstu (akademski časopisi, poglavlja e-knjiga, disertacije).

Bibiliografske baze podataka:

Current Contents – Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka. Sadrži bibliografske zapise o radovima iz više od 7600 vodećih svjetskih znanstvenih časopisa te više od 2000 knjiga i zbornika sa skupova.

Journal Citation Reports  (ISI Web of Knowledge) – Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa.

OAIster – Baza nudi besplatan pristup akademski orijentiranim digitalnim resursima kojima je prije bilo teško pristupiti. Sadrži 6.326.471 zapisa iz 577 ustanova (časopisa).

Scopus – Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora.

Web of Science (ISI Web of Knowledge) – Baza obuhvaća bibliografske podatke i podatke o citiranosti iz svih područja znanosti, od 1955. do danas.

Popis i metrika časopisa koji su u WOS-u 

Baze podataka cjelovitog teksta u otvorenom pristupu:

DOAB  Directory of Open Access Books – Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno dostupnih elektroničkih knjiga koje zadovoljavaju akademske standarde.

DOAJ – Directory of Open Access Journals – Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno dostupnih elektroničkih časopisa.

EnterEurope– Portal koji predstavlja vodič kroz informacije o Europskoj Uniji. Obuhvaća baze podataka EU iz 19 tematskih područja.

HRČAK  – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Sadrži gotovo 200 naslova časopisa.

Journal.fi – Finski portal časopisa pružen od strane Federation of Finnish Learned Societies. Na stranicama se nalazi više od 40 finskih znanstvenih časopisa.

Hrvatski arhiv weba (HAW) –  zbirka je sadržaja preuzetih s weba. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s weba kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko naslova, URL-a, ključnih riječi i predmetnih područja.

DART – Europe E-theses – Portal koji objedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta.

Google Scholar  – Nudi pretraživanje znanstvene literature iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

OpenAIRE – inicijativa Europske komisije za potporu otvorenoj znanosti u Europi. Cilj OpenAIRE-a je podržati otvoreni pristup kroz politku Europske komisije putem tehničke infrastrukture. OpenAIRE sadrži više od 520 repozitorija i časopisa u otvorenom pristupu te integrira više od 9 milijuna publikacija. Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Osijeku sastavni je dio ovog repozitorija od 2022. godine.

CORE – Multidisciplinarni svjetski agregator koji nudi otvoreni pristup milijunima istraživačkih radova. Može biti koristan studentima, profesorima i svim ostalim korisnicima, te cjelokupnoj istraživačkoj zajednici.

Project Gutenberg – Zbirka besplatno dostupnih elektroničkih knjiga.

REPEC – Research in Economic Papers – Zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije.

SSRN – Social Science Research Network – Baza sadrži preko 450 000 elektroničkih dokumenata u PDF formatu. Zastupljeni su znanstveni radovi iz područja financijske ekonomije, računovodstva, poduzetništva, ekonomskih istraživanja i menadžmenta. Danas je vlasnik Eselvier.

ROAD – Directory of Open Acces Scholarly Resource –  Baza podataka znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu, čija je svrha omogućiti pristup cjelokupnoj besplatno dostupnoj znanstvenoj neomeđenoj građi na jednome mjestu, dati uvid u kvalitetu građe i znanstvenu produkciju u otvorenome pristupu te prikazati nove načine korištenja ISSN-a.

Institucijski repozitoriji:

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je nova i važna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da ostvare ozbiljnu i sustavnu brigu za svoju digitalnu imovinu – različite digitalne sadržaje i objekte koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika.

Nacionalni repozitorij završnih radova (ZIR) uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim završnim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta – fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta.

E-LIS je tematski repozitorij uspostavljen 2003. godine. e-LIS je međunarodni digitalni repozitorij za knjižnične i informacijske znanosti (Library and Information Science – LIS) koji je ključan za poticanje otvorenog pristupa.

ŠTO JE DIGITALNI REPOZITORIJ?

Digitalni repozitorij je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski) ili radove iste znanstvene tematike (tematski). Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka.

 

EFOS REPOZITORIJ

Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Osijeku pohranjuje preddiplomske, diplomske,  specijalističke, magistarske radove i doktorske disertacije. Repozitorij može pohranjivati i druge znanstvene i stručne radove, djela  autora iz ustanove koji prenesu prava, izdanja Ekonomskog fakulteta u elektroničkom obliku te ostala digitalna izdanja sukladno potrebi fakulteta.

Repozitoriju se može pristupiti putem internet adrese: https://repozitorij.efos.hr/, a samim radovima u repozitoriju prijavom u sustav pomoću AAI@EduHr korisničke oznake. Repozitorij je u potpuno otvorenom pristupu od 2021. godine.

Ukupan knjižnični fond bliži se brojci od 40.000 svezaka knjižne građe i 100 naslova stručnih i znanstvenih časopisa i novina. Glavnina knjižničnog fonda nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, a drugi dio prima se putem poklona, razmjene ili putem različitih zaklada i fondacija. Sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike, dopunsku i seminarsku literaturu, priručnike, zbirku magistarskih radova, specijalističkih radova, doktorskih disertacija i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti. Posebno je izdvojena referentna građa: enciklopedije, leksikoni, rječnici.

Bilten prinovljenih knjiga 2023. godine

SERIJSKE PUBLIKACIJE

Knjižnica raspolaže sa 92 tiskana časopisa i 13 e- izdanja koja stječe pretplatom, razmjenom i doniranjem.

POPIS ČASOPISA- kupnja

Pretplaćena je i na 3 naslova dnevnih novina: Glas Slavonije, Jutarnji list, Večernji list.

Brojni su časopisi u e- pristupu:

REFERENTNA GRAĐA

Referentna ili priručna zbirka je literatura koja nam pomaže da na najbrži i najlakši način dođemo do potrebnih informacija, značenja riječi ili uputa za daljnje traženje podataka za zadaću, referat, i sl.
Prepoznatljiva je po riječima poredanim obično abecednim redom, koje se objašnjavaju ili same predstavljaju neko značenje, tj. na nešto nas upućuju ili nešto označavaju ili objašnjavaju.

Zbirke referentne literature posebne su zbirke u gotovo svakoj knjižnici, a podrazumijevaju:

 • u užem smislu: rječnike, leksikone, enciklopedije, pravopise,
 • a u širem: atlase, gramatike i razne priručnike

Referenta građa se ne posuđuje no korisnici ju mogu doći pogledati i koristiti u našoj čitaonici.

Online zbirke referentne literature poput Hrvatske enciklopedije, Proleksis enciklopedije, Filmskog leksikona, Hrvatskog biografskog leksikona, Hrvatskog obiteljskog leksikona, i dr. možete pronaći na stranici Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Encyclopædia Britannica  sveobuhvatna je enciklopedija na engleskom jeziku.

The EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History

 

DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKI I ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RADOVI

Knjižnica raspolaže s izdvojenim zbirkama doktorskih disertacija, magistarskih radova, završnih specijalističkih radova, diplomskih i završnih radova koje možete pretražiti u Online katalogu ili EFOS repozitoriju.

Doktorske disertacije, magistarske i završne specijalističke radove koji su u otvorenom pristupu možete pronaći na raznim sveučilištima:

DART-Europe E-theses Portal
Repozitorij Sveučilišta u Ljubljani
Repozitorij Sveučilišta u Beogradu
Repozitorij Sveučilišta u Birminghamu

Kreativna knjižnica” projekt je knjižnice kojim se organiziraju izložbe i potiču razne druge aktivnosti sudjelovanja u događajima fakulteta i manifestacijama vezanim za knjižničnu djelatnost. Služe obilježavaju važnih datuma a u funkciji su promocije i zagovaranja knjižnice unutar fakulteta, u knjižničarskoj zajednici i u okruženju. Programi doprinose afirmativnom, inovativnom i evolutivnom razvoju knjižnične i informacijske djelatnosti.

Knjižnica je sudjelovala u različitim aktivnostima u mjesecu knjige. Jedan od značajnih je i vođena izložba „Život glagoljice na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Izložbu je predstavio dekan prof. dr. sc. Boris Crnković, a posjetitelje su kroz murale vodila prof. dr. sc. Jasna Horvat i izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč. Pogledajte video: https://www.youtube.com/watch?v=WdC-rc6yxmA

Knjižnica je sudjelovala na natječaju Nacionalna i sveučilišne knjižnice Zagreb za najbolji song za što je primila posebno priznanje. Pogledajte video: https://www.youtube.com/watch?v=ykYpTo8xBCQ

IZLOŽBA ZA MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI

Poštovani korisnici!

Posjetite izložbu knjiga pod naslovom SUVREMENI OBLICI PISMENOSTI i upoznajte se sa dijelom knjižnične građe kojom knjižnica poučava o informacijskoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj, kulturalnoj i građanskoj pismenosti.

IZLOŽBA POVODOM SVJETSKOG DANA KNJIGE I AUTORSKIH PRAVA

Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se danas, 23. travnja odlukom Glavne skupštine UNESCO-a 1995. godine. Podsjetimo: knjiga je prema definiciji UNESCO-a “ukoričena tiskana omeđena publikacija od najmanje 49 stranica, odnosno, knjiga je tiskana kolekcija papira. Ukoričena tiskana publikacija koja sadrži manje od 49 stranica naziva se brošura.” povodom svjetskog dana knjige priredili smo izložbu NOVIH IZDANJA dobivenih temeljem otkupa knjiga od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dođite, pogledajte, izaberite.

IZLOŽBA “SRCE KNJIŽNICE ZA NAŠE KORISNIKE”

Knjižnica je postavila simboličnu izložbu pod nazivom “SRCE KNJIŽNICE ZA NAŠE KORISNIKE”. Dođite, ne zaboravite pogledati odmah udesno!

IZLOŽBA “ČITANJE JE LIJEK”

Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige posvećen je mladima jer je upravo 2022. godina proglašena Europskom godinom mladih.
Tema glasi Generacija K, čime se stavlja naglasak na dva ključna pojma – knjigu i knjižnicu.
Izabran je moto Misli na sebe – čitaj! EKONOMIJANA se tradicionalno pridružuje ovoj manifestaciji izložbom pod naslovom “Čitanje je lijek”.

IZLOŽBA STARIH I RIJETKIH KNJIGA

EKONOMIJANA tradicionalno sudjeluje u MJESECU HRVATSKE KNJIGE 2021. koji traje od 15. listopada do 15. studenoga. U ovoj iznimnoj godini koja je proglašena GODINOM ČITANJA pridružujemo se izložbom starih i rijetkih knjiga fonda knjižnice.

MEANDRIRANJE EKONOMIJANE

U sklopu Kreativne riznice 2021. pripremili smo izložbu “Meandriranje Ekonomijane”. Cilj izložbe je prikazati evoluciju knjižnične građe kroz krakove knjižničnog meandra u tri dijela: izbor knjižnične građe tradicionalne knjižnice (povijest), hibridne knjižnice (sadašnjost) i digitalne knjižnice (budućnost).

ZALJUBITE SE U ZDRAVE NAVIKE!

Izložba povodom dana Valentinova u drugačijem izdanju. Cilj izložbe je potaknuti ljubav prema sebi, vlastitom tijelu, zdravlju, prirodi i ljudima oko sebe.

Postavljene su knjige iz područja poput zdrave prehrane, tjelesnog zdravlja, treninga, ugodnog radnog okruženja te očuvanja okoliša.

IZLOŽBA ČASOPISA

U izložbenom prostoru knjižnice, postavljeni su časopisi koji su dio bogatog fonda knjižnice u kojem se nalazi 125 naslova stručnih i znanstvenih časopisa i novina. Cilj izložbe jest upoznati korisnike knjižnice sa časopisima kao vrstom literature te ukazati na važnost istih pri istraživanju i informiranju. Svi časopisi dostupni su u tiskanom obliku za rad u čitaonici, a dio časopisa dostupan je i putem internet izdanja.

BOŽIĆNA IZLOŽBA

Stiglo nam je blagdansko vrijeme! Uredili smo prostor knjižnice u bojama Božića te u tom duhu pripremili i darove.
Osim što se studenti mogu upoznati sa širim fondom knjižnice, prepoznaju i knjigu kao vrijedan poklon.

IZLOŽBA NOVIH IZDANJA U KNJIŽNICI

Svakodnevno nam pristižu nova izdanja iz područja ekonomije, menadžmenta, poduzetništva… Kako bi naši studenti bili upoznati s novitetima koji su im dostupni za posudbu, sastavili smo izložbu tek pristiglih, novih izdanja.

IZLOŽBA “LIJEPA KNJIŽEVNOST”

Povodom mjeseca knjige, odlučili smo izložiti fond beletristike kako bi promovirali čitanje i upoznali studente s činjenicom da se u knjižnici EFOS-a ne nalazi samo stručna literatura! Tu su razni atraktivni naslovi za razonodu i zabavu! Studiramo zajedno u ritmu čitanja. 🙂

IZLOŽBA POVODOM OBILJEŽAVANJA 40 GODINA SURADNJE OSIJEK – PFORZHEIM

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku uključila se u obilježavanje 40. godišnjice znanstvenog simpozija Osijek – Pforzheim, prigodnom izložbom koja uključuje sva izdanja Simpozija, kartu grada Pforzheima, rukopise i referate sa samih početaka suradnje, potpise sudionika, isječke iz novina, fotografije i ostale zapise.

Uz izložbu u knjižnici, izradili smo i virtualnu izložbu pod nazivom ” Virtualna šetnja kroz povijest” kao uspomenu na suradnju Ekonomskog fakulteta u Osijeku i  Sveučilišta iz Pforzheima koju možete pogledati na idućoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=5Qaztz-8rs8&feature=emb_title

IZLOŽBA DANI HRVATSKOGA JEZIKA

Knjižnica Ekonomskog fakulteta priredila je izložbu za Dane hrvatskoga jezika.

“Dani su hrvatskoga jezika spomen-dani na deklaracijska zbivanja iz 1967. kada je od 11. do 17. ožujka potpisivana i objavljena Deklaracija o hrvatskom jeziku.

Ti dani posvećeni su jezičnoj kulturi hrvatskoga književnoga jezika. Budući da skrb o jezičnoj kulturi ne pripada samo institucijama, nego pripada svima nama koji hrvatski govorimo, kulturna je obveza svih nas obilježiti Dane hrvatskoga jezika – predavanjem koje možemo održati ili poslušati, izložbom koju možemo postaviti ili pogledati, možemo upozoravati na nepotrebne tuđice koje nas okružuju, prisjetiti se bogate jezične povijesti – a sve da bismo podigli razinu jezične kulture i svijest o hrvatskom jeziku kao dijelu nacionalnoga identiteta.”

 • Sanda Ham (Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnoga jezika; 63, Osvrti)

Izložba je ukrašena keramičkim slovima hrvatske glagoljice.

IZLOŽBA POVODOM VALENTINOVA: LJUBAVNA ČAJANKA UZ DOBRU KNJIGU

Dragi korisnici,

i ove godine odlučili smo obilježiti Dan zaljubljenih. Pozivamo vas da pogledate našu malu izložbu i zaljubite se u neke od naših novih naslova koje ćemo vam sa zadovoljstvom preporučiti.

Sretno Valentinovo!

NOVA IZLOŽBA U KNJIŽNICI POVODOM DANA SV. VINKA

Knjižnica Ekonomskog fakulteta priredila je izložbu pod nazivom Dobra knjiga uz dobro vino & ekonomija vina. Izložbom želimo spojiti knjigu, vino i doprinos ekonomije industriji vina.

Pozivamo vas da posjetite izložbu i mrežnu stranicu Knjižnice na kojoj smo priredili informacijske izvore na temu ekonomija i vino.

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku na Danu hrvatskih knjižnica 2017. godine

Hrvatsko knjižničarsko društvo uoči Dana hrvatskih knjižnica 2017. godine otvorilo je Natječaj za najbolji promotivni film o knjižnicama, knjižničnim uslugama ili bilo kojoj vrsti promocije knjižnica. Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku odlučila je iskazati svoju kreativnost i želju za približavanjem svojim korisnicima te je simpatičnim tekstom i videom sudjelovala na natjecanju!

O pobjedi je odlučivala publika lajkanjem na Facebooku. Naš video nalazi se službenoj Facebook stranici Hrvatskog knjžničarskog društva: https://www.facebook.com/events/1939953002926269/permalink/1952168678371368/

Vesela EFOS knjižničarska ekipa pokupila je simpatije mnogih svojim EFOS Library Swagom.
Hvala svima na podršci. Tu smo zbog Vas! #danhrvatskihknjiznica2017

Nova izložba “Promjena počinje s nama” – Dan ljudskih prava 2017.

Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca. To je dan kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela Opću deklaraciju o pravim čovjeka 1948. godine. Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika”.

Ove godine, Dan ljudskih prava slavi sedamdesetu godišnjicu donošenja dokumenta koji izdvaja neotuđiva prava pojedinca – neovisno o rasi, spolu, religiji, jeziku, političkoj, nacionalnoj, materijalnoj ili drugoj osnovi. Od tada je preveden na više od 500 jezika.

Opća deklaracija o pravima čovjeka obogaćuje i osnažuje svakog pojedinca. Principi o kojima se raspravljalo 1948. godine te koji su i službeno formulirani, relevantni su i danas. Naglasak je na želji i inicijativi pojedinca u zastupanju vlastitih i tuđih prava.

Važno je preuzeti inicijativu u svakodnevnom životu te podržavati prava koja nas štite i time promicati vezu svih ljudskih bića.

S tom mišlju, knjižnica EFOS-a odlučila je dočekati ovogodišnji Dan ljudskih prava novom izložbom kojom ćemo razmisliti i naučiti o jednakosti i slobodi.

Promjena počinje s nama: http://www.standup4humanrights.org/en/take-action.html

#StandUp4HumanRights

Mjesec hrvatske knjige 2017.: Sve na jednom mjestu

Mjesec hrvatske knjige 2017. svečano je otvoren u Crikvenici 13. listopada 2017. godine. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a organizator Knjižnice grada Zagreba.

Ovogodišnja tema je enciklopedistika kao mjesto na kojem je skupljeno svo znanje: https://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/mhk_programska_knji__ica_2017issuu./

Mi smo pripremili listu domaćih i stranih online enciklopedija. Otkrij zašto prije koristiti enciklopediju nego neki drugi izvor!

Izložba “Pismenost danas”: Međunarodni dan pismenosti, 8. rujna

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana pismenosti je „Pismenost u digitalnom svijetu“. Cilj je  promišljanje o vrstama pismenosti koji su potrebne u digitalno posredovanom društvu te istražiti efektivne politike i programe opismenjavanja u skladu s mogućnostima digitalnog svijeta. Pozadina ovogodišnje teme je UNESCO-ova deklaracija o inkluzivnom i ravnopravnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju,  Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action.

Digitalne tehnologije neviđenom brzinom iz temelja mijenjaju način na kojeg živimo, radimo, družimo se i učimo. One daju nove mogućnosti poboljšanja svih aspekata ljudskog života uključujući pristup informacijama, upravljanje znanjem, umrežavanje, društvene usluge, industrijsku proizvodnju i način rada.

Međutim, oni koji nemaju pristup digitalnim tehnologijama te potrebna znanja, vještine i sposobnosti, mogli bi završiti na marginama digitalnog društva. Pismenost je svakako jedna od tih vještina.

Ostaje činjenica kako u današnjem svijetu, unatoč napretku, najmanje 750 milijuna odraslih i 264 milijuna maloljetnih i dalje nema osnovne vještine pismenosti.

Na nama je da iskoristimo prednosti okruženja u kojem se nalazimo! Izdvojili smo knjige koje nam mogu olakšati kretanje u današnjem svijetu. Izložbom smo pokrili teme poput cjeloživotnog obrazovanja, digitalne ekonomije, govorništva, prezentacijskih vještina, javnog govora, e-učenja, medijske kulture, verbalne i neverbalne komunikacije te poslovne komunikacije.

Izložba “Što ima novog?” u Knjižnici

Jedan od glavnih ciljeva knjižnice omogućiti je pristup raznovrsnim informacijama kao pomoć u profesionalnom te privatnom djelovanju i napredovanju zajednice. Istraživanjem literature nedvojbeno se proširuju vidici i formiraju mišljenja i stavovi zajednice.

Kao visokoškolska knjižnica, baziramo se većinom na građi koja je zastupljena u planu i programu studija. Međutim, ima tu svega. Od dječjih slikovnica i beletristike do psihologije, sociologije i filozofije.

Gdje pronalazimo informacije i kako se snalazimo u njima? Zašto to radimo? Knjižničarski rad temeljen je na dobroj organizaciji informacija – knjižne i neknjižne građe. Posljednjih nekoliko godina radimo na online katalogu jedinica građe koje posjedujemo kako biste znali što sve možete posuditi i koristiti. Od tiskane građe, časopisa i knjiga, do elektroničkih izvora. Radimo na repozitoriju završnih, diplomskih, znanstvenih i sličnih radova kojemu možete pristupiti u bilo koje vrijeme. Pripremamo i skupljamo literaturu za stručne teme korisnika iz ogromne količine izvora. Arhiviramo ju i organiziramo… Na kraju krajeva, sigurni smo kako sve to radimo upravo za dobrobit  zajednice, znanstvenika, studenta… – korisnika.

Budući da nam nova građa neprestano stiže, odlučili smo se izdvojiti knjige koje su nam pristizale posljednjih nekoliko mjeseci. “Što ima novog?”, pitate se. Dođi, pitaj i – vidi!

Izložba “Dječja književnost kao drugi poziv”

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku sudjelovala je na Kreativnoj riznici 2017. godine s temom “Dječja književnost kao drugi poziv”. U sklopu tog događanja održan je okrugli stol te otvorena izložba na navedenu temu. Predstavljena su djela Dubravke Pađen Farkaš, ravnateljice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te profesorica Antoanete Klobučar, Ivane Barković Bojanić i Jasne Horvat.

Promišlja se o alkemiji književne riječi autorica knjiga za djecu kojima to nije osnovno zanimanje. One su statističarke, matematičarke, profesorice, knjižničarke, a ujedno i književnice. Isto tako, razmatra se jesu li riječi kao vrhunsko umijeće pretočene u knjige za djecu upravo vječito traženi eliksir. Na izložbi je okupljen i izložen cjelokupan opus dječjih knjiga navedenih autorica.

Izložba “Misli na jednakost”

U sklopu Međunarodnog dana žena 2017. godine predstavljamo Vam izložbu pod nazivom “Misli na jednakost”. Njom se pokušava potaći dijalog o jednakosti spolova kroz građu Knjižnice Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Izložena je raznovrsna građa o ženama u ekonomiji, problematici neravnopravnosti te borbi za ženska prava.

Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana žena pojavila se još početkom 20. st. u doba industrijalizacije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Taj praznik ni danas ne bi trebao izgubiti svoju ideološku osnovu i postati konzumeristički blagdan, već predstavljati slavlje ekonomske, političke i društvene jednakosti žena. Knjižnica kao ustanova kojoj je uloga širiti demokratske ideje izložbom potiče svoje korisnike na razmišljanje o jednakosti među spolovima te daje relevantne izvore o navedenom.

Knjižničarke: Ivana Kordić, Marta Matijević, Rebeka Palinkaš

Izložba “Domaća i međunarodna razmjena časopisa

U našoj Knjižnici postavljena je nova izložba pod nazivom „Domaća i međunarodna razmjena časopisa“. U cilju ostvarenja zadaće informacijske potpore znanstveno istraživačkom radu, Knjižnica tradicionalno njeguje i nastoji proširiti dugogodišnju praksu suradnje sa ekonomskim i srodnim fakultetima, te ostalim institucijama izdavačima u zemlji i inozemstvu, a koja uključuje i razmjenu znanstvenih časopisa.

Posjetite nas, s veseljem Vas očekujemo!

Izložba “U sjećanje na Alfreda Nobela”

Druga izložba predstavljena povodom Mjeseca hrvatske knjige je “U sjećanje na Alfreda Nobela” koja kroz izložena izdanja i popratne materijale nastoji upoznati korisnike s dobitnicima Nobelove nagrade za ekonomiju, njihovim teorijama i najpoznatijim djelima. Knjižnica je povodom ove izložbe nastojala nabaviti što više knjiga autora – dobitnika Nobelove nagrade koja su vrlo zanimljiva i od sada dostupna svim korisnicima.

Nobelovu nagradu za ekonomiju je ustanovila Švedska banka na svoju tristotu obljetnicu 1969. godine  i puno ime nagrade glasi Nagrada Švedske banke za Ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela.

Izložba “Evolucija knjižnične djelatnosti kroz godine”

U sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige predstavljamo Vam izložbu pod nazivom “Evolucija knjižnične djelatnosti kroz godine” koja putem izloženih naslova nastoji promovirati i prikazati promjene koje su zahvatile knjižnice. Izložba predstavlja zoran prikaz uspješne adaptacije tradicionalnih knjižničnih vrijednosti u novu modernu okolinu. Kroz izložbu pratimo razvoj knjižničarske struke tijekom tranzicijskih godina i uviđamo odmicanje od klasičnog obrasca koji se nadopunjuje stjecanjem novih informacijskih znanja i vještina. Tijekom izložbe se možete educirati o osnovnim poslovima knjižnice, stručnim obradama, njihovu poslanju kao i o ulozi i zadaćama knjižnice danas. Knjižničari su predstavljeni kao posrednici u traganju i dostavljanju potrebnih infomacija i relevantnih izvora te kao poznavatelji i korisnici društvenih medija, digitalnih repozitorija, baza podataka i online kataloga čime ujedno i potvrđuju svoju ulogu vršitelja u procesu cjeloživotnog učenja.

Book Face

Book Face je kreativan i zabavan način promocije knjige i čitanja. Naslovnica knjige ili časopisa postaje izazov u kojem sudionici moraju upregnuti svoje kreativne vještine kako bi stvorili imaginarnu situaciju i okruženje te barem na trenutak postali netko drugi. Inicijativa je već postala globalni trend među knjižnicama te se na tu temu mogu pronaći brojni zanimljivi primjeri na mrežnim stranicama te Facebook, Instagram, Tumblr. i Pinterest profilima knjižnica diljem svijeta. Za inspiraciju je dovoljno upotrijebiti hashtag #bookface ili jednostavno proći policama najbliže knjižnice ili knjižare.

Humans of EFOS library

Izložba Humans of EFOS library inspirirana je i nastala kao naš odgovor na prvu i originalnu umjetničko/društvenu ideju gospodina Brandona Humans of New York, koju možete potražiti na mrežnim stranicama http://www.humansofnewyork.com/ te na Facebook stranici https://www.facebook.com/humansofnewyork. Fotografijama studenata, profesora, djelatnika fakulteta, korisnika, posjetitelja, demonstratora i knjižničara, njihovim kratkim pričama te pozadinskim prostorom Knjižnice htjeli smo Vam približiti poznata lica koja susrećete u i van njezina prostora te Vam na taj način pokazati i drugu stranu Vaše Knjižnice.

Slijepi spoj s knjigom

Inicijativa je osmišljena po uzoru na američku inačicu „Blind date with a book“, koja je za cilj imala privući što više korisnika u našu Knjižnicu, uvesti ih u čitateljsku nišu, te ih potaknuti na čitanje, odnosno učiniti za knjižnicu svojevrstan guerilla marketing. Knjige umotane u simboličan crveni papir, bile su tematikom prikladne „Danu zaljubljenih“, dok su one umotane u običan smeđi papir bile predstavnici, takoreći, „antivalentinovskih“ knjiga.       Inicijativa je rezultirala dobrim vidom promocije – povezivanjem korisnika i knjižnice. Brojni su korisnici taj dan posjetili knjižnicu, podržali incijativu, družili se s djelatnicima, te su za sebe ili svoje najdraže odabrali upravo onu knjigu koja ih je privukla.

Nadamo se da će Vam se svidjeti.

Zahvaljujemo svima na suradnji; pogotovo onima koju su tvrdili da se ne vole fotografirati i da nisu fotogenični.
Knjižničarke: Danijela Benić, Jasenka Pejaković, Martina Plaščak

„EU Kutkom“ knjižnica promovira članstvo u Europskoj uniji prikupljanjem knjižnične građe o Europskoj uniji, izložbama knjižnične građe o Europskoj uniji, sudjelovanjem na EU EFOS tjednu kao i različitim događanjima u organizaciji Fakulteta. Raspolaže značajnom knjižničnom građom iz donacije Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i Informacijskoga centra Europe Direct Osijek.

Više informacija o domaćim institucijama vezanim za EU možete pronaći na  sljedećim poveznicama:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo financija

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski fondovi HR

Digitalna izdanja publikacija dostupnih u EU kutku, kao i svih ostalih materijala EU-a koje vas zanimaju, predlažemo potražite na EU Bookshop-u (https://bookshop.europa.eu/hr/home/).

Promoviranje Europske unije knjižnica je napravila kroz kratki film u suradnji sa studentima EFOS-a, a koji prikazuje našu knjižnicu na EU putu pod naslovom „Ja građanin EU- EFOS knjižnica“: https://www.youtube.com/watch?v=0s2UEWe5Xgg&t=1 

Projekt „Zelena knjižnica“ započelo je Društvo bibliotekara Istre 2011. godine. Utemeljenjem Radne grupe za zelene knjižnice pri Hrvatskom knjižničarskom društvu 2014. godine projekt se ubrzo proširio. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavila je 2016. godine projekt „Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku“, a nastavila programom „Pokrenimo zelene knjižnice Hrvatske“ 2018. godine. Radne grupe za poticanje zelenih knjižnica djeluju i pri Međunarodnome savezu knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Cilj ovog projekta je kroz knjižnice i knjižničarska društva poučiti javnost te širiti svijest o održivom razvoju i nužnosti zaštite okoliša.

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku pridružila se projektu 2016. godine i od tada do danas sudjeluje nizom aktivnosti:

 • organiziranjem okrugloga stola pod nazivom „Kreiranje knjižnica zelene boje
 • potpisivanjem sporazuma sa društvom „Komunalac“ d.o.o. iz Vukovara, koje je predstavljao direktor Igor Štrangarević
 • povremenim izložbama koje su usmjerene na informiranje i educiranje javnosti, širenje svijesti o održivom razvoju te korisnosti pravilnog gospodarenje otpadom i nužnosti zaštite okoliša: Izložba "Zelena knjižnica"
 • organiziranjem natječaja za najbolju zelenu knjižnicu Hrvatske uz osiguranje prigodnih nagrada: Rezultati natječaja za najbolju zelenu knjižnicu
 • izdavanjem i promocijom knjige “Anđeo slomljena krila” autorice prof. dr. sc. Antoanete Klobučar i ilustratora prof. dr. art. Gorana Kujundžića: http://www.glas-slavonije.hr/332398/3/Promovirana-zelena-slikovnica-Andjeo-slomljenih-krila
 • promoviranjem permakulture pod motom: „Zelena knjižnica za zeleni EFOS“. U doba zatvaranja knjižnice i fakulteta radi pandemije inicirano je uređivanje i oblikovanje vrta u dvorištu Fakulteta i sadnja ljekovitih i povrtnih biljaka te određenog nisko rastućeg voća na načelima samoodrživosti. Sudjelovali su nastavnici i djelatnici knjižnice: Permakultura na EFOS-u u suradnji s Pevexom

Za aktivnosti “zelene knjižnice” postoji interes javnosti o čemu svjedoči i intervju u “Glasu Slavonije”:

http://www.glas-slavonije.hr/310516/11/Zeleni-virus-hara-gradom

Poštovani korisnici,

kreirali smo anketu kojom želimo kontinuirano pratiti vaše zadovoljstvo našim uslugama i resursima te ga unaprijediti na temelju vaših prijedloga.

Anketa je u potpunosti anonimna. Ispunjavanje ne bi trebalo oduzeti više od pet minuta Vašeg vremena.

Hvala unaprijed!

Novosti iz knjižnice
magnifiercrossmenuplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content