Erasmus mobilnost
NaslovnicaZa studente
Erasmus mobilnost
Međunarodni studenti

Značajan oblik međunarodne suradnje Fakulteta predstavlja mobilnost studenata i nastavnika. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nositelj je aktivnosti organizacije mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te dva puta godišnje raspisuje natječaj za mobilnost u okviru projekta Erasmus +. Program Erasmus mobilnosti potiče razmjenu, suradnju i mobilnost na području Europske unije.

Studenti Ekonomski fakultet u Osijeku nudi studijski program na engleskom jeziku i to diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo. Studij se na engleskom jeziku izvodi samo za part-time studente (izvanredni studij).

Postupak prijave

Odgovor: Prijave se vrše preko centralnog sustava https://www.studij.hr/

Školarina

Odgovor: Školarina za studente iz Republike Hrvatske i Europske Unije iznosi 5.500 kuna, a za studente izvan Europske Unije iznosi 16.500 kuna.

Objašnjenje hrvatskog sustava ocjenjivanja

Odgovor: Sve informacije vezane za sustav ocjenjivanja možete naći ovdje.

Zdravstveno osiguranje

Odgovor: Svi studenti koji su na razmjeni za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj moraju imati zdravstveno osiguranje. Postoji nekoliko opcija za reguliranje zdravstvenog osiguranja:

- Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC): studenti mogu koristiti zdravstvene usluge u Hrvatskoj ako imaju važeći EHIC.

- Ukoliko dolazite iz zemlje koja je s Republikom Hrvatskom sklopila međunarodni ugovor o zdravstvenoj sigurnosti, za vrijeme vašeg privremenog boravka u Hrvatskoj imate pravo koristiti zdravstvene usluge. Prije dolaska u Hrvatsku potrebno je kod davatelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj zemlji provjeriti pod kojim sve uvjetima možete koristiti svoje zdravstveno osiguranje i u Hrvatskoj. Ukoliko je moguće, vaš nositelj zdravstvenog osiguranja izdati će vam odgovarajući dokument koji trebate ponijeti sa sobom u Osijek. Pomoću njega, u HZZO-u možete dobiti potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite i zamijeniti ga sa papirnatom iskaznicom zdravstvenog osiguranja.

- Morate posjedovati međunarodno putno i zdravstveno osiguranje koje je izdalo osiguravajuće društvo u vašoj matičnoj zemlji, a koje vrijedi u Hrvatskoj. Takvo osiguranje mora uključivati pokriće za repatrijaciju (trošak zdravstvene usluge snosi student, a kasnije će mu osiguravajuće društvo vratiti dani iznos).

- Svoje zdravstveno osiguranje možete regulirati po dolasku u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (www.hzzo-net.hr). Cijena zdravstvenog osiguranja iznosi 400 kuna mjesečno (cca 54 EUR) i daje vam pravo na korištenje svih zdravstvenih usluga koje su dostupne hrvatskim građanima.

 

Kontakt

Odgovor: Sve informacije mogu se dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju.

KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNE STUDENTE NA DIPLOMSKOM STUDIJU PODUZETNIČKI MENADŽMENT I PODUZETNIŠTVO Oto Wilhelm, mag. oec. univ. spec. oec.

e-mail: oto.wilhelm@efos.hr

STRUČNI SURADNIK ZA BILATERALNU, MULTILATERALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Dario Ferić, dipl. oec.

e-mail: dferic@unios.hr

Koji je postupak upisa za Erasmus+ studente?

Odgovor: Sve informacije vezano za upis možete naći ovdje.

Popis kolegija koje studenti mogu slušati na engleskom jeziku

Odgovor:

  • Zimski semestar
  • Ljetni semestar

Popis kolegija možete pronaći ovdje.

Školarina

Odgovor: Dolazni student koji boravi na Sveučilištu u okviru Programa mobilnosti ima prava i obveze redovitog studenta Sveučilišta te je za vrijeme trajanja mobilnosti oslobođen participiranja u troškovima studija.

Zdravstveno osiguranje

Odgovor: Svi studenti koji su na razmjeni za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj moraju imati zdravstveno osiguranje. Postoji nekoliko opcija za reguliranje zdravstvenog osiguranja:

- Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC): studenti mogu koristiti zdravstvene usluge u Hrvatskoj ako imaju važeći EHIC.

- Ukoliko dolazite iz zemlje koja je s Republikom Hrvatskom sklopila međunarodni ugovor o zdravstvenoj sigurnosti, za vrijeme vašeg privremenog boravka u Hrvatskoj imate pravo koristiti zdravstvene usluge. Prije dolaska u Hrvatsku potrebno je kod davatelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj zemlji provjeriti pod kojim sve uvjetima možete koristiti svoje zdravstveno osiguranje i u Hrvatskoj. Ukoliko je moguće, vaš nositelj zdravstvenog osiguranja izdati će vam odgovarajući dokument koji trebate ponijeti sa sobom u Osijek. Pomoću njega, u HZZO-u možete dobiti potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite i zamijeniti ga sa papirnatom iskaznicom zdravstvenog osiguranja.

- Morate posjedovati međunarodno putno i zdravstveno osiguranje koje je izdalo osiguravajuće društvo u vašoj matičnoj zemlji, a koje vrijedi u Hrvatskoj. Takvo osiguranje mora uključivati pokriće za repatrijaciju (trošak zdravstvene usluge snosi student, a kasnije će mu osiguravajuće društvo vratiti dani iznos).

- Svoje zdravstveno osiguranje možete regulirati po dolasku u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (www.hzzo-net.hr). Cijena zdravstvenog osiguranja iznosi 400 kuna mjesečno (cca 54 EUR) i daje vam pravo na korištenje svih zdravstvenih usluga koje su dostupne hrvatskim građanima.

Erasmus studentska mreža - ESM

Odgovor: Našu ESM čine domaći student koji su vam spremni pomoći kako biste se brže prilagodili na novo životno i studijsko okruženje.

Vaši ESN prijatelji dati će vam sve informacije o svakodnevnom studentskom životu u Osijeku, te o ostalim praktičnim stvarima tijekom pripreme za dolazak na UNIOS, kao i tijekom boravka na UNIOS-u.

Stoga je poželjno kontaktirati ESN Osijek odmah po primitku na mobilnost u UNIOS. Svi kontakti sa sekcijom Erasmus Student Network Osijek omogućeni su putem Facebooka: ESM OSIJEK - Facebook

Kontakt

Odgovor: ERASMUS KOORDINATORICA ZA DOLAZNE MOBILNOSTI EKONOMSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

Dr. sc. Jelena Franjković

e-mail: jelena.franjkovic@efos.hr

 

STRUČNI SURADNIK ZA BILATERALNU, MULTILATERALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Dario Ferić, dipl. oec.

e-mail: dferic@unios.hr 

 

Informacije dostupne na:  http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-staff/general-information/

Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku od akademske godine 2009./2010. sudjeluju u Erasmus programu mobilnosti. Program Erasmus mobilnosti potiče razmjenu, suradnju i studentsku mobilnost na području Europe. Razmjenom studenata pridonosi se internacionalizaciji i interdisciplinarnosti upisanog studijskog programa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a studenti razvijaju stručne i interpersonalne kompetencije u multikulturalnom okruženju.

Studenti se na inozemnim partnerskim učilištima i institucijama uključuju u pohađanje nastave i polaganje predmeta u vrijednosti od 30 ECTS bodova po jednom semestru nastave. Osim toga, pruža im se mogućnost petomjesečnog studijskog boravka u svrhu provedbe istraživanja, pisanja završnih radova, ili obavljanja stručne prakse u nekoj inozemnoj organizaciji. Ukupno u inozemstvu mogu ostvariti boravak u trajanju od maksimalno 10 mjeseci (jedna akademska godina).

Više informacija o Erasmus + odlaznoj mobilnosti dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unios.hr/erasmus-odlazni-studenti/

Erasmus koordinatorica za odlazne mobilnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku:

dr. sc. Ana Živković
e-mail: ana.zivkovic@efos.hr

Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku od akademske 2009./2010. godine sudjeluju u Erasmus programu mobilnosti.Studenti se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse ili kombiniranog studijskog boravka i stručne prakse. Mogućnost prijave za Erasmus programe mobilnosti imaju svi redovni i izvanredni studenti koji su u trenutku prijave upisani na minimalno drugu godinu preddiplomskog studija s ostvarenih minimalno 60 ECTS bodova. Trajanje mobilnosti studenta na jednoj studijskoj razini (primjerice tijekom preddiplomskog ili diplomskog studija) može biti minimalno 2 mjeseca (za obavljanje stručne prakse) ili minimalno 3 mjeseca (za studijski boravak), a maksimalno 12 mjeseci. Više informacija o Erasmus + odlaznoj mobilnosti dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unios.hr/erasmus-odlazni-studenti/
 
Erasmus koordinatorica za odlazne mobilnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku:
 
dr. sc. Ana Živković
Faculty of Economics and Business in Osijek offers a certain number of courses, which are conducted in English, primarily for Erasmus students, but they can also be enrolled by "domestic" students.
The list of courses taught in English can be found below.

AVAILABLE COURSES:

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester /level
BUSINESS ENGLISH 5 Mia Cirkveni ECN01-002 2 Winter – undergraduate
ENTREPRENEURSHIP Julia Perić ECN01-007 5 Winter – undergraduate
MANAGING PERSONAL GROWTH Julia Perić ECN01-009 5 Winter – undergraduate
BUSINESS ENGLISH 3 Mia Cirkveni ECN01-012 2 Winter – undergraduate
MACROECONOMICS Ðula Borozan ECN01-018 6 Winter – undergraduate
NEW VENTURE CREATION Sunčica Oberman Peterka ECN02-005 5 Winter – graduate
ENTREPRENEURIAL SKILLS Julia Perić ECN02-006 5 Winter – graduate
STRATEGIC MANAGEMENT Sanja Pfeifer ECN02-015 5 Winter – graduate
PROJECT MANAGEMENT Josip Mesarić, Dario Šebalj ECN02-017 5 Summer – undergraduate
FRANCHISING Aleksandar Erceg ECN02-035 5 Winter – graduate
OPERATIONS MANAGEMENT Aleksandar Erceg ECN02-036 5 Winter – graduate
MULTIMEDIA MARKETING Davorin Turkalj ECN02-038 5 Winter – graduate
PUBLIC SPEAKING SKILLS Ljerka Sedlan König ECN02-043 5 Winter – graduate
Croatian and European Economy Nataša Drvenkar ECN02-044 5 Winter – undergraduate
Business Transfer in Small and Medium Enterprises Mirela Alpeza,Petra Mezulic Juric ECN02-046 5 Winter – graduate
BUSINESS ENGLISH FOR LOGISTICS Mirna Hocenski -Dreiseidl ECN02-049 5 Winter – graduate
INTERNATIONAL MARKETING Mirna Leko Šimić ECN01-004 5 Summer – graduate
BUSINESS ENGLISH 4 Mia Cirkveni ECN01-013 2 Summer – undergraduate
MANAGEMENT Marina Stanić ECN01-017 5 Summer – undergraduate
MARKETING Marija Ham ECN01-021 5 Summer
FINANCIAL DERIVATIVES Domagoj Sajter ECN02-007 5 Winter – graduate
MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS Domagoj Sajter ECN02-008 5 Summer – graduate
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Davor Dujak ECN02-013 5 Summer – graduate
E-COMMERCE Antun Biloš ECN02-034 5 Summer – graduate
MARKETING PLANNING Helena Štimac ECN02-039 5 Winter – graduate
BUSINESS MODEL CREATION Anamarija Delić ECN02-042 5 Summer – graduate
DIGITAL MARKETING Antun Biloš ECN02-051 5 Winter – graduate
FINANCIAL MANAGEMENT Domagoj Sajter ECN02-052 5 Summer – undergraduate
ACCOUNTING Blaženka Hadrović Zekić ECN02-053 6 Winter – undergraduate
BUSINESS ANALYSIS Nataša Šarlija ECN02-054 5 Summer – undergraduate
BUSINESS ENGLISH 6 Sanda Katavić Čaušić ECN02-055 2 Summer – undergraduate
CONTROLLING Dubravka Pekanov ECN02-056 5 Summer – undergraduate
PRICING STRATEGIES Jelena Franjković ECN02-057 4 Summer – graduate
MACROECONOMIC ANALYSIS AND POLICY Đula Borozan ECN02-058 5 Summer – graduate

Erasmus coordinator for incoming mobility at the Faculty of Economics and Business in Osijek
Jelena Franjković, Ph.D.
magnifiercrossmenuplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content