Referada
O referadi
  • pruža informacije o upisu na Fakultet,
  • provodi upis studenata na Fakultet,
  • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, o tijeku studija, prijepise ocjena i slično,
  • prima zahtjeve studenata za prijelaz s drugih visokih učilišta ili drugih studija, zahtjeve za mirovanje akademske godine, za nastavak prekinutog studija, za priznavanje ispita, promjenu statusa, izjednačavanje akademskih i stručnih naziva sukladno Zakonu o akademskim nazivima i akademskom stupnju i slično,
  • daje sve ostale informacije o studiranju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
Novosti
Kontakt informacije i radno vrijeme
Radno vrijeme referade
Radnim danom od 8 do 12 sati
Utorkom (za izvanredne studente) od 16 do 18 sati
Voditelj referade
Goran Marković, univ. mag. oec.
goran.markovic@efos.hr
Kontakt referade
referada@efos.hr
Obrasci za studente
Informacije o zdravstvenom osiguranju
Upute za završetak studija
Upisi
Budući studenti

Na obvezno zdravstveno osiguranje, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika:

- redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta stariji od 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, odnosno koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici koji u Republici Hrvatskoj imaju boravište, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici, te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s tim da status osiguranika po toj osnovi mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi,

- redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u drugim državama članicama stariji od 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s tim da status osiguranika po toj osnovi mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje prema propisima države školovanja, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi,

- pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno status osiguranika, stječu osobe s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina života koje su prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta, ako su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana gubitka statusa redovitog učenika, odnosno redovitog studenta, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

 

Cijeli Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju možete pročitati na:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

UPISI NA FAKULTET

Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Ured za studente i studije pravovremeno objavljuje na mrežnim stranicama fakulteta obavijest o terminima, načinu upisa i potrebnom dokumentacijom.

 

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA I PONAVLJANJE GODINE

Ured za studente i studije pravovremeno objavljuje obavijesti o upisima (datumu, načinu i uvijetima upisa te potrebnoj dokumentaciji) na web stranici fakulteta.

Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Ured za studente i studije pravovremeno objavljuje na mrežnim stranicama fakulteta obavijest o terminima, načinu upisa i potrebnom dokumentacijom.

Najčešća pitanja
Faculty of Economics and Business in Osijek offers a certain number of courses, which are conducted in English, primarily for Erasmus students, but they can also be enrolled by "domestic" students.
The list of courses taught in English can be found below.

AVAILABLE COURSES:

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester /level
BUSINESS ENGLISH 5 Mia Cirkveni ECN01-002 2 Winter – undergraduate
ENTREPRENEURSHIP Julia Perić ECN01-007 5 Winter – undergraduate
MANAGING PERSONAL GROWTH Julia Perić ECN01-009 5 Winter – undergraduate
BUSINESS ENGLISH 3 Mia Cirkveni ECN01-012 2 Winter – undergraduate
MACROECONOMICS Ðula Borozan ECN01-018 6 Winter – undergraduate
NEW VENTURE CREATION Sunčica Oberman Peterka ECN02-005 5 Winter – graduate
ENTREPRENEURIAL SKILLS Julia Perić ECN02-006 5 Winter – graduate
STRATEGIC MANAGEMENT Sanja Pfeifer ECN02-015 5 Winter – graduate
PROJECT MANAGEMENT Josip Mesarić, Dario Šebalj ECN02-017 5 Summer – undergraduate
FRANCHISING Aleksandar Erceg ECN02-035 5 Winter – graduate
OPERATIONS MANAGEMENT Aleksandar Erceg ECN02-036 5 Winter – graduate
MULTIMEDIA MARKETING Davorin Turkalj ECN02-038 5 Winter – graduate
PUBLIC SPEAKING SKILLS Ljerka Sedlan König ECN02-043 5 Winter – graduate
Croatian and European Economy Nataša Drvenkar ECN02-044 5 Winter – undergraduate
Business Transfer in Small and Medium Enterprises Mirela Alpeza,Petra Mezulic Juric ECN02-046 5 Winter – graduate
BUSINESS ENGLISH FOR LOGISTICS Mirna Hocenski -Dreiseidl ECN02-049 5 Winter – graduate
INTERNATIONAL MARKETING Mirna Leko Šimić ECN01-004 5 Summer – graduate
BUSINESS ENGLISH 4 Mia Cirkveni ECN01-013 2 Summer – undergraduate
MANAGEMENT Marina Stanić ECN01-017 5 Summer – undergraduate
MARKETING Marija Ham ECN01-021 5 Summer
FINANCIAL DERIVATIVES Domagoj Sajter ECN02-007 5 Winter – graduate
MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS Domagoj Sajter ECN02-008 5 Summer – graduate
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Davor Dujak ECN02-013 5 Summer – graduate
E-COMMERCE Antun Biloš ECN02-034 5 Summer – graduate
MARKETING PLANNING Helena Štimac ECN02-039 5 Winter – graduate
BUSINESS MODEL CREATION Anamarija Delić ECN02-042 5 Summer – graduate
DIGITAL MARKETING Antun Biloš ECN02-051 5 Winter – graduate
FINANCIAL MANAGEMENT Domagoj Sajter ECN02-052 5 Summer – undergraduate
ACCOUNTING Blaženka Hadrović Zekić ECN02-053 5 Winter – undergraduate
BUSINESS ANALYSIS Blaženka Hadrović Zekić ECN02-054 5 Summer – undergraduate
BUSINESS ENGLISH 6 Sanda Katavić Čaušić ECN02-055 2 Summer – undergraduate
CONTROLLING Dubravka Pekanov ECN02-056 5 Summer – undergraduate
PRICING STRATEGIES Jelena Franjković ECN02-057 4 Summer – graduate
MACROECONOMIC ANALYSIS AND POLICY Đula Borozan ECN02-058 5 Summer – graduate

Erasmus coordinator for incoming mobility at the Faculty of Economics and Business in Osijek
Jelena Franjković, Ph.D.

Nema ograničenja po pitanju broja izlazaka na ispit, odnosno student može izaći na onoliko ispita koliko ih je organizirano tijekom akademske godine te više nema ispita pred nastavničkim Povjerenstvom prilikom 8. prijave ispita.

Gubitak studentske iskaznice prijavljujete u najkraćem mogućem roku u Uredu za studente i studije. Prilikom prijave gubitka studentske iskaznice potrebno je ispuniti obrazac ZAHTJEV te izvršiti uplatu u iznosu od 11,70 Eura (trošak izrade nove studentske iskaznice) na IBAN fakulteta: HR9424020061101070944, model: 67, poziv na broj: OIB studenta, opis plaćanja: studentska iskaznica.

Student je dužan najkasnije 5 (pet) dana prije utvrđenog datuma obrane završnog / diplomskog rada Uredu za studente i studije dostaviti:
- 1 (jedan) tiskani primjerak konačne inačice završnog / diplomskog rada u mekom uvezu (spiralno ili slično) u koji je iza naslovnih stranica integrirana vlastoručno potpisana Izjava o akademskoj čestitosti te 1 (jedan) istovjetni primjerak konačne inačice diplomskog rada u digitalnom obliku (pdf) poslati na mail adresu Ureda za studente i studije: referada@efos.hr
- potpisanu Izjavu studenta o suglasnosti za objavu završnog / diplomskog rada na Repozitoriju (Obrazac br. 3.)
- potvrdu Knjižnice Fakulteta da su vraćene sve knjige.

Studentska iskaznica definira se kao identifikacijska isprava studenta, kojom student dokazuje svoj studentski status. Izrađuju se prilikom prvog upisa na studij u Uredu za studente i studije te se u istom i preuzimaju. Ured za studente i studije objavljuje obavijesti na web stranicama fakulteta kada studentske iskaznice budu spremne za preuzimanje. Za sve poteškoće možete se obratiti Uredu za studente i studije.
Provjerite stanje Vašeg računa na https://issp.srce.hr/

Za ispis s fakulteta je potrebno osobno predati:
- Vlastoručno ispunjen i potpisan obrazac ZAHTJEV (možete ga preuzeti na web stranici fakulteta pod izbornikom obrasci za studente u izborniku Ureda za studente i studije ili na pultu u Uredu za studente i studije - referadi)
- Studentsku iskaznicu (x-icu) na poništenje
- Potvrdu iz Knjižnice da niste dužni vratiti knjižničnu građu
- Original maturalnu svjedodžbu koju ste predali prilikom upisa na studij (odnosi se samo na studente prijediplomskog studija).
Ispisnice se preuzimaju u Uredu za studente i studije u roku kojega dogovorite s djelatnikom Ureda za studente i studije.

Ured za studente i studije pravovremeno objavljuje obavijesti o upisima (datumu, načinu i uvijetima upisa te potrebnoj dokumentaciji) na web stranici fakulteta.

Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hr, www.ncvvo.hr i www.studij.hr.
Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Ured za studente i studije - referada pravovremeno objavljuje na mrežnim stranicama fakulteta obavijest o terminima, načinu upisa i potrebnom dokumentacijom.

Svečane promocije diplomiranih studenata se održavaju jednom godišnje. Ured za studente i studije izrađuje popis studenata koji sudjeluju u svečanoj promociji te šalje službene pozivnice poštom na adresu studenata. Diplome se ne mogu preuzeti prije same promocije. Ukoliko je student propustio sudjelovati na svečanoj promociji, diplomu može preuzeti naknadno u Uredu za studente i studije.

Razine prava na prehranu bilježe se brojevima: 1, 2 ili 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva, dva i pol ili tri meni obroka dnevno.
1 - Razina 1 pripada svim redovito upisanim studentima.
2 - Razina 2 pripada sljedećim skupinama: studenti s prebivalištem izvan Osječko-baranjske županije – u Ured za student i studije trebaju dostaviti potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice, strani državljani koji koriste potporu iz Međunarodne razmjene kao stipendisti ministarstva, strani državljani iz zemalja članica EU koji studiraju u Republici Hrvatskoj.
2,5 - Razina 2,5 pripada sljedećim skupinama: studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu – u Ured za student I studije trebaju dostaviti potvrdu studentskog centra, studenti izrazito slabog imovinskog stanja – trebaju kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje će im izdati rješenje koje je potrebno dostaviti Uredu za student I studije, student koji spadaju u kategoriju vrhunskog sportaša a boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta - u Ured za student I studije trebaju dostaviti rješenje o kategorizaciji sportaša I-III kategorije Hrvatskog olimpijskog odbora, kopiju osobne iskaznice i uvjerenje o prijavi boravišta.

Radno vrijeme Ureda za studente i studije je svakim radnim danom od 8 do 12 sati te dodatno utorkom od 16 do 18 sati za izvanredne studente.

Ukoliko je student promijenio prezime potrebno je Uredu za studente i studije - referadi podnijeti Zahtjev za izmjenom osobnih podataka te popratnu dokumentaciju kojom dokazuje promjenu (kopija vjenčanog lista, rješenje o rastavi braka…)

Ukoliko je student promijenio adresu prebivališta, potrebno je dostaviti Uredu za studente i studije - referadi kopiju važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu koje je izdala nadležna policijska uprava.

Studentu koji je položio ispit na drugom visokom učilištu može se priznati položeni ispit s istim ili drugim nazivom položenog ispita, istom ocjenom i stečenim ECTS bodovima pod uvjetom da je položeni ispit iz predmeta koji ima isti ili sličan sadržaj.

Zahtjev za odobrenjem prijelaza student je obvezan podnijeti nositelju studija najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine. U zahtjevu mora biti naveden status: redoviti ili izvanredni student. Stjecanje statusa studenta ili nastavka statusa studenta na Sveučilištu moguće je prijelazom s jednog sveučilišnog studija na drugi srodni sveučilišni studij, s jednog stručnog studija na drugi srodni stručni studij ili s jednog smjera studija na drugi smjer studija, i to:
- za studije koji se izvode u okviru istoga znanstvenog područja,
- unutar znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice,
- s jedne znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice na drugu znanstveno-nastavnu/umjetničko- nastavnu sastavnicu Sveučilišta,
- s drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, i
- s drugih visokih učilišta u inozemstvu.
Podnositelj zahtjeva za prijelaz obvezan je uz zahtjev priložiti odgovarajuću studentsku ispravu, ovjeren prijepis ocjena i ECTS bodova te drugu dokumentaciju koju je utvrdio nositelj studija.

Student prijavljuje polaganje ispita putem informacijskog sustava evidencije studenata (ISVU)- studomata. U ispitnom roku student je dužan prijaviti ispit najkasnije pet (5) radnih dana prije održavanja ispita. Student može odjaviti ispit najkasnije 24 sata prije dana određenog za polaganje ispita i u tom slučaju smatrat će se da ispit nije prijavio.

Nakon što je mentor prihvatio konačnu inačicu završnog rada, student je dužan Uredu za studente i studije najkasnije 3 dana prije obrane dostaviti:
- 1 (jedan) tiskani primjerak konačne inačice završnog rada u mekom uvezu (spiralno ili slično) u koji je iza naslovnih stranica integrirana vlastoručno potpisana Izjava o akademskoj čestitosti, te 1 (jedan) istovjetni primjerak konačne inačice završnog rada u digitalnom obliku (pdf) poslati na mail adresu Ureda za studente i studije: referada@efos.hr
- potpisanu Izjavu studenta o suglasnosti za pohranu i javnu objavu završnog rada u digitalnom repozitoriju (Obrazac br. 3.)
- potvrdu Knjižnice Fakulteta da su vraćene sve knjige.
- studentsku iskaznicu (x-icu)

Student ima pravo na mirovanje obveza:
- za vrijeme trudnoće,
- za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima
- za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju,
- za vrijeme međunarodne razmjene studenta u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove, i
- u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja Studija
Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete:
- najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. ovog članka Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje, i
- podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza. Studentu se može odobriti  mirovanje obveza u trajanju jedne godine studija. Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete. Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanja studija.

Postoji mogućnost slanja mailom, no potrebno je poslati upit na referada@efos.hr sa Vašim imenom, prezimenom, JMBAG-om te svrhom potvrde.

Redoviti student koji nije stekao pravo na upis u višu godinu studija ponavlja godinu u statusu redovitog studenta uz uvjet da je ostvario najmanje 24 ECTS boda (24 – 44 ECTS). Ukoliko je redoviti student stekao manje od 24 ECTS bodova, može ponavljati studijsku godinu, ali samo u statusu izvanrednog studenta. Kada redoviti student prelazi na izvanredni studij, u Uredu za studente i studije – referadi mora predati popunjen i potpisan Zahtjev za prijelaz na izvanredni studij. Izvanredni student ponavlja studijsku godinu kada u prethodnoj godini nije ostvario minimalno 45 ECTS bodova.

AAI@EduHr računi se otvaraju u Uredu za studente i studije - referadi. Prilikom prvog upisa na studij, studenti od Ureda za studente i studije dobivaju AAI@EduHr račun s privremenom lozinkom koju je potrebno izmijeniti u roku od 48 h. Ukoliko tijekom studija studentu bude otežano korištenje ili zaborave lozinku, potrebno je obratiti se Uredu za studente i studije - referadi.

Student koji je imao status redovitog studenta, ali mu je status redovitog studenta prestao zbog prekida studija, može nastaviti studij u statusu izvanrednog studenta, uz uvjet da studijski program nije bitno izmijenjen (više od 20%) od onoga koji je student inicijalno upisao. Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za nastavak studija, ukoliko od posljednje upisane akademske godine studija i podnošenja zahtjeva za nastavak studija nije proteklo više od tri godine.

Potvrde i prijepisi ocjena se ne naplaćuju za “aktivne” studente, odnosno za one studente koji imaju upis u tekućoj akademskoj godini ili su diplomirali, ali još nisu imali svečanu promociju. Ukoliko ste diplomirali, ispisali se ili niste regulirali svoj status u tekućoj akademskoj godini naplaćuje se =50,00 kn na IBAN fakulteta. Prilikom preuzimanja dokumenata potrebno je predočiti dokaz o uplati.

Sve uplate možete izvršiti na IBAN: HR9424020061101070944, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Prilikom uplate upsuju se slijedeći podaci:
MODEL: 67
POZIV NA BROJ: OIB PLATITELJA (studenta)
OPIS PLAĆANJA: svrha plaćanja (npr. Prijepis ocjena za Ime i Prezime)
Prilikom uplate svakako navesti točnu adresu platitelja.

Za postupak izjednačavanja akademskih naziva potrebno je Uredu za studente i studije - referadi dostaviti vlastoručno ispunjen obrazac ZAHTJEV (možete ga preuzeti na web stranici fakulteta pod izbornikom obrasci za studente u izborniku Ureda za studente i studije - referade ili na pultu u Uredu za studente i studije - referade) te original ili kopiju original ovjerene diplome završenog studija. Izjednačavanje akademskog naziva se ne naplaćuje.

Nakon obrane mentor unosi ocjenu u ISVU u ispitnim rokovima, a Zapisnik o ocjeni završnog rada/ Zapisnik o diplomskom ispitu (Obrazac br. 4./Obrazac br. 5.) zajedno s jednim potpisanim primjerkom završnog/diplomskog rada dostavlja Uredu za studente i studije, nakon čega Ured za studente i studije - referada u roku od 7 dana izdaje potvrdu o stečenom akademskom nazivu (potvrdu o završetku studija). Potvrde o stečenom akademskom nazivu se preuzimaju osobno u Uredu za studente i studije - referadi.

Potvrde o statusu studenta izdaju se putem portala e-građani (studenti se prijavljuju putem svog AAI-indetiteta), osobno putem studomata (studenti se prijavljuju putem svog AAI-indetiteta) koji se nalazi u Auli glagoljice (nakon ispisa potvrde, ista se ispisuje na pisaču u Uredu za studente i studije - referadi) ili osobno dolaskom u Ured za studente i studije - referadu.

Razlozi gubitka prava na pokriće troškova prehrane su:
- student koji studiranja duže od 4 godine na preddiplomskom studiju (3 godine redovno + 1 dodatno) i duže od 3 godine na diplomskom studiju (2 godine redovno + 1 dodatno);
- student koji je u prethodnoj akademskoj godini stekao manje od 18 ECTS-a;
- student koji je u dvije uzastopne godine stekao manje od 36 ECTS-a;
- student koji po drugi put mijenja studijski program;
- student koji su se vratio sa ERASMUS razmjene, a nije predao Certificate of Departure.
Ako ste izgubili pravo na pokriće troškova prehrane, a ne nalazite se ni u jednoj kategoriji gore navedenoj molimo da se javite u Ured za student i studije - referadu.

Zahtjev za odobrenje teme i mentora za izradu završnog/diplomskog rada student može podnijeti u posljednjem (ljetnom) semestru završne godine studija. Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje teme i mentora za izradu završnog/diplomskog rada student je dužan obaviti Radionicu za izradu završnih i diplomskih radova. Student se prijavljuje predmetnom nastavniku kod kojeg želi izraditi završni/diplomski rad sa zahtjevom za prijavu teme završnog/diplomskog rada (Obrazac br. 1.). Ukoliko nastavnik prihvati mentorstvo, potpisani obrazac vraća studentu. Potpisani Obrazac br. 1. i potvrdu o odslušanoj Radionici student dostavlja u Ured za studente i studije - referadu. Ured za studente i studije – referada je dužan putem ISVU studentu dodijeliti mentora, predmet i temu kako je potpisanim Obrascem br. 1. definirano. Nakon što djelatnici Ureda za studente i studije – referade obave evidenciju predmeta, teme rada i mentora u ISVU, Obrazac br. 1. se vraća studentu i student je dokument dužan čuvati do završetka procesa predaje/obrane rada.

U slučaju da ne vidite ili ne možete prijaviti ispit, potrebno je što prije obratiti se Uredu za studente i studije – referadi kako bi smo detektirali i otklonili poteškoće na vrijeme.

magnifiercrossmenuplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content