O nama
DEKAN
prof. dr. sc. Boris Crnković

Ekonomski fakultet u Osijeku ističe se kao jedan od najstarijih fakulteta i visokoobrazovnih institucija ne samo u Osijeku, već i u širem području Slavonije i Baranje. Njegova povijest ima duboko ukorijenjene veze s osnivanjem Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Njegovo osnivanje 1961. godine poslužilo je kao nadogradnja aktivnosti Centra za ekonomski studij zagrebačkog sveučilišta, uz značajnu podršku tadašnjeg gospodarstva, gospodarske komore te institucija lokalne i regionalne vlasti. Od samog početka, Fakultet je slijedio ambiciju postati autonomnom, modernom ustanovom visoke kompetitivnosti i kvalitete koja je usklađena s europskim i svjetskim standardima nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada.

Naši studenti, alumniji Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predstavljaju naš najveći uspjeh. Oni danas zauzimaju različite pozicije u gospodarstvu, državnoj upravi te lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ne samo unutar regije, već i diljem Hrvatske.

Temelj snage Fakulteta leži prije svega u visokoobrazovanim i motiviranim nastavnicima i znanstvenicima koji su ključni pokretači svih ključnih aktivnosti na Fakultetu. Njihovu predanost dodatno podržava angažman vanjskih suradnika i gostujućih predavača koji su priznati stručnjaci iz poslovnog svijeta. Dinamika mladih nastavnika te iskustvo starijih generacija čini dragocjenim resursom za budući razvoj Fakulteta.

Tijekom više od 60 godina postojanja, Fakultet se prilagođavao promjenjivim vanjskim okolnostima. Danas Fakultet pruža cjelokupnu obrazovnu vertikalu, od preddiplomskih do doktorskih studija. Zahvaljujući resursima i velikom broju kvalificiranih nastavnika, Fakultet razvija visokokvalitetne studijske programe koji se kontinuirano proširuju u dubinu i širinu. Svestran izbor izbornih kolegija omogućuje studentima prilagodbu programa prema vlastitim interesima i preferencijama.

Ono što posebno obogaćuje Fakultet su razne mogućnosti koje nudi svojim studentima: širok spektar studijskih programa na svim razinama obrazovanja, raznovrsne izvannastavne aktivnosti za razvoj vještina i povećanje zapošljivosti, suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini s visokoškolskim institucijama i poslovnim subjektima putem znanstvenih i stručnih projekata te mobilnosti kroz Erasmus+ program. Ekonomski fakultet u Osijeku ima bilateralne ugovore o suradnji s nizom europskih sveučilišta, uključujući University of Vienna, University of Business in Prague, Universitat Augsburg, HHL Leipzig Graduate School of Management, Pforzheim University, University of Malaga, Murcia University, Kaposvar University, University of Pecs, University of Bari Aldo Moro i Hanze University of Applied Sciences Groningen.

Kroz svoju viziju i misiju, Ekonomski fakultet u Osijeku konstantno dokazuje svoju predanost poticanju izvrsnosti u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu, što je ključno za napredak i konkurentnost društva u kojem djeluje. Ove činjenice jasno ukazuju da bogata tradicija i trenutačni intelektualni potencijal Fakulteta imaju sposobnost pružanja snažne podrške budućem razvoju gospodarstva regije i cijele Republike Hrvatske

MISIJA

Ekonomski fakultet u Osijeku je visokoobrazovna znanstvena institucija, koja kroz obrazovni proces i znanstveno-istraživački rad u polju ekonomije i poslovne ekonomije stvara kompetentne pojedince  sposobne za nošenje s različitim izazovima okruženja. Usvajamo znanstvene stečevine, kritički ih vrednujemo i kreiramo nova znanja kroz znanstveno-istraživački rad u polju ekonomije i s njom povezanih znanosti s ciljem razvoja okruženja. Društveno smo odgovorna, inovativna i otvorena institucija visokih akademskih vrijednosti i etičkih načela  koja osigurava jednakost i prosperitet svojim djelatnicima, studentima i društvu u cjelini.

VIZIJA

Vizija Ekonomskog fakulteta u Osijeku je biti institucija prepoznatljiva po  izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu u polju ekonomije i poslovne ekonomije, kao i doprinosu društvenoj zajednici na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Ekonomski fakultet u Osijeku, s osnivanjem koje seže u 1961. godinu, ističe se kao jedna od najstarijih obrazovnih institucija u regiji Osijeka, Slavonije, Baranje i Srijema. Osim toga, njegova povijest usko je isprepletena s osnivanjem Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Njegovo nastajanje je rezultat inicijative koju je podržavala poslovna zajednica, gospodarske komore te lokalne i regionalne vlasti tog vremena.

Otkako je započeo svoje djelovanje kao Centar za ekonomski studij pod okriljem Sveučilišta u Zagrebu 1959. godine, Fakultet je snažno usmjeren prema istraživanju izazova regionalnog razvoja i poslovnih organizacija. U prvih godinu dana rada, privukao je 293 studenta, a 1961. godine se transformirao u samostalni Ekonomski fakultet u Osijeku.

Od osnivanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 1975. godine, Fakultet postaje sastavnim dijelom tog sveučilišta. Njegov četverogodišnji nastavni plan i program, koji je dobio odobrenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 1997. godine, uključivao je smjerove Financijski menadžment i Marketing menadžment. Ova ponuda obrazovanja je adekvatno odgovarala potrebama za kvalificiranim kadrom u gospodarstvu ovog područja koje je tada prolazilo kroz izazovno razdoblje.

2021. godine Ekonomski fakultet u Osijeku počeo je izvoditi novi program prijediplomskog studija Poslovna ekonomija i ekonomija, te od 2023. godine revidirane diplomske studije koji su napravljeni po uzoru na najbolje poslovne škole u okruženju, u razgovoru sa stručnjacima iz praske, alumnijima i samim studentima.

Svojom vizijom i misijom, Fakultet teži postati autonomna, suvremena institucija koja se ističe europskom i svjetskom kvalitetom u istraživanju i nastavi. Njegova predanost izvrsnosti u tim područjima reflektira se kao ključan faktor napretka i konkurentnosti društva u kojem djeluje. S obzirom na bogatu tradiciju i intelektualni potencijal, Fakultet se jasno profilira kao potpora razvoju gospodarstva regije i čitave Republike Hrvatske u budućnosti.

magnifiercrossmenuplus-circlecircle-minus linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content