02. svibnja 2024.

Natječaj  za upis na sveučilišne specijalističke studije u akademskoj godini 2024./2025.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
raspisuje
NATJEČAJ

za upis studenata u akademskoj 2024./2025. godini na sveučilišne specijalističke studije:

 1. Financije i bankarstvo,broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 4.000,00 EUR
 2. Marketing posebnih područja,broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 4.000,00 EUR
 3. Organizacija i management,broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 4.000,00 EUR
 4. Poduzetništvo, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 4.000,00 EUR
 5. Računovodstvo, revizija i analiza, broj upisnih mjesta: 20, visina školarine 4.000,00 EUR

Uvjeti za upis

Pravo prijave za upis u I. godinu sveučilišnog specijalističkog studija imaju pristupnici koji imaju završen:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
 • dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij koji nije u području Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine koji nije u području Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da ima najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

 1. popunjeni obrazac prijave za upis (dostupan na web adresi www.efos.unios.hr)
 2. životopis
 3. dokaz o državljanstvu
 4. ovjerenu presliku diplome o završenom studiju
 5. ovjeren  prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
 6. preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,50
 7. dvije fotografije (4×6 cm)
 8. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi www.efos.unios.hr)
 9. dokaz o radnom stažu u području izvođenja studija -  prilažu samo pristupnici koji su završili stručni diplomski studij iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se do 15. rujna 2024. godine na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom naziva sveučilišnog specijalističkog studija.

Sveučilišni specijalistički studij na koji se prijavi manje od 10 studenata neće se izvoditi u akademskoj godini 2024./2025.

Rang lista za upis na sveučilišne specijalističke studije formirat će se na temelju prosjeka ocjena i pozitivno ocijenjenog intervjua. Na studij se ne mogu upisati  studenti koji nemaju pozitivno ocijenjen intervju.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu dobiti u Uredu za poslijediplomske studije:

Mateja Jurišić Plavotić, univ. mag. iur.
e-mail: mateja@efos.hr
tel: +385 31 22 44 98

ili na mrežnoj stranici: https://www.efos.unios.hr/studijski-programi/#poslijediplomski-studij

O svim potrebnim predradnjama i roku za upis pristupnici će biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naveli na Obrascu prijave za upis.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Obrazac prijave za upis
Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Ostale vijesti

13. lip. 2024.

Poziv studentima za dostavu radova za Godišnju nagradu HANFE studentima

Godišnjom nagradom Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove želi se potaknuti mlade na razvoj znanstvene misli iz područja ekonomije te dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima. Cilj je potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu:...
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content