Izbornik

Poslijediplomski specijalistički studij

Na Ekonomskome fakultetu u Osijeku izvodi se šest poslijediplomskih specijalističkih studija:

Poslijediplomski specijalistički studiji organizirani su u trajanju od 2 ili 3 semestra, ovisno o smjeru, a završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 60 ili 90 ECTS bodova  i naziv sveučilišni specijalist ekonomije, što se označava kraticom univ. spec. oec.

Završetkom specijalističkih poslijediplomskih studija, studenti stječu specijalizirana znanja iz pojedinih područja koja im daju mogućnost obavljanja složenih poslova, kreativno i kritičko razmišljanje u rješavanju složenih problema te bolje snalaženje i pozicioniranje u uvjetima visoke konkurentnosti društva u kojemu žive i djeluju.

Odluke o prihvaćanju rang listi i upisu kandidata na poslijediplomske studije u akademskoj 2022./2023. godini

Sveučilišni specijalistički studij Financije i bankarstvo
Sveučilišni specijalistički studij Marketing posebnih područja

 

Odluke o prihvaćanju rang listi i upisu kandidata na poslijediplomske studije u akademskoj 2020./2021. godini

Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja
Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management
Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo, revizija i analiza

 

Pravilnik o poslijediplomskim studijima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku možete pronaći ovdje.

Pravilnik o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim specijalističkim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku možete pronaći ovdje.

Informacije

mr.sc. Slobodanka Stjepanović, Voditelj referade
e-mail: sstjepa@efos.hr
tel: +385 31 22 44 73
fax: +385 31 21 16 04