Financijski menadžment

Semestar
4.
ECTS bodovi
6 ECTS

Cilj

Razumjeti proces financijskog odlučivanja i objasniti utjecaj koji financijske odluke imaju na stvaranje vrijednosti kroz tri glavna područja odlučivanja u okviru financijskog menadžmenta: odlučivanje o investiranju, financiranju i upravljanju imovinom.

Dodatne informacije

1. Uloga financijskog menadžmenta
2. Rizik i prinos
3. Analiza financijskih izvještaja
4. Analiza sredstava, analiza novčanog toka i financijsko planiranje
5. Pregled upravljanja obrtnim kapitalom
6. Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnicama
7. Upravljanje potraživanjima i zalihama
8. Kratkoročno financiranje
9. Ocjena isplativosti ulaganja i procjena novčanog toka
10. Tehnike ocjenjivanja isplativosti ulaganja
11. Zahtijevani prinosi i trošak kapitala
12. Operativna i financijska poluga
13. Određivanje strukture kapitala
14. Politika dividend
15. Dugoročni zajmovi i leasing

Predavanja: 30
Seminari: 0
Vježbe: 30

1. opisati financijski menadžment kroz osnovna područja donošenja odluka s kojima se suočava financijski menadžer
2. povezati sistemski i nesistemski rizik uz prinos te objasniti Model vrednovanja kapitalne imovine (CAPM), betu i karakteristični pravac
3. procijeniti optimalne razine obrtnog kapitala, gotovine i utrživih vrijednosnica, potraživanja te zaliha
4. izračunati i interpretirati ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) za poduzeće i razumjeti njegovo značenje, upotrebu i ograničenja
190
5. kombinirati različite izvore i vrste kratkoročnog i dugoročnog financiranja, te odrediti strukturu kapitala
6. ocijeniti isplativost ulaganja i procijeniti novčani tok kod ulaganja

magnifiercrossmenuplus-circlecircle-minus linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content