Izbornik

Working paper series

Urednici

Ivan Kristek, Ph.D.

Hrvoje Serdarušić, Ph.D.

 

Izdavač

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Kontakt

Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7

31000 Osijek

Tel: +385 31 224 447

Fax: +385 31 211 604

E-mail: wps@efos.hr 

Upute autorima

Radovi za objavu dostavljaju se napisani u Word formatu (*.doc ili *.docx) na elektroničku poštu wps@efos.hr.

Radovi se primaju i objavljuju na hrvatskom i/ili na engleskom jeziku i moraju biti gramatički točni. Trebaju biti pisani u formatu A4 (21cm x 29,7cm) te sadržavati

  • sažetak,
  • uvod,
  • metodologiju istraživanja,
  • raspravu (teorijsku podlogu dosadašnjih istraživanja),
  • rezultate istraživanja,
  • zaključak,
  • popis literature i
  • ukoliko je potrebno popis priloga.

Na prvoj stranici rada obvezno je uz naslov rada navesti ime/na i prezime/na autora/koautora, njihove akademske titule, naziv ustanove/institucije u kojoj je/su autori/koautori zaposlen/i uz točno navođenje poštanske adrese i adrese elektroničke pošte za svakog od autora/koautora. Uz to ukoliko postoji potreba moguće je uključiti i dodatne informacije, kao što su primjerice, zahvale, priznanja i izjave o projektima pod kojim su nastali rezultati istraživanja. Ukoliko je ta informacija dužeg obima, poželjno ju je uključiti u fusnotu teksta, bilo na kraju sažetka ili na početku rada.

Sažetak

Na drugoj stranici svaki rad mora sadržavati sažetak, ključne riječi i šifre JEL klasifikacije.

Sažetak rada treba biti jasan, deskriptivan, pisan u trećem licu i sadržavati od 150 do maksimalno 250 riječi te do 6 ključnih riječi. Uz to potrebito je odrediti minimalno 1, a maksimalno 6 klasifikacijskih šifri JEL klasifikacije koju koristi Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)

Obim autorskog djela

Obim teksta autoskog djela nije ograničen. Tekst treba biti otipkan s proredom (1,5), na stranici formata A4 (21cm x 29,7cm). Tekst se ne smije oblikovati, dopušteno je samo podebljavanje (bold) i kurziviranje (italic) dijelova teksta. Naslove (1.,2.,3….) i podnaslove (1.1.,1.2.,1.3….) je potrebno numerirati i odvojiti dvostrukim proredom od teksta, ali bez formatiranja.

Stil i način citiranja u autorskom djelu

Pri pisanju autorskog djela za citiranje, parafraziranje i interpretiranje potrebno je koristiti APA stil . (eng. American Psychological Association (APA) style više na http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx)

Ukoliko postoji više bibliografskih korištenih izvora jednog autora/koautora s istom godinom izdanja potrebno ga je označiti na način da se iza godine navede slovo a,b,c itd… – npr. (Perić, Horvat: 2015a)

Tablice, slike, grafikoni sheme i ostale ilustracije

Radi bolje tehničke i grafičke obrade te pripreme teksta potrebno je sve ilustracije/objekte (tablice, grafikone slike, sheme itd.) poslati odvojeno od teksta u formatu TIFF, EPS ili PSD u kvaliteti 300 dpi i više. programu u kojem su originalno nastale te ih numerirati, a u radu označiti mjesto gdje trebaju stajati. Svi objekti (grafikoni, tablice, slike itd.) trebaju biti numerirani s jasno istaknutim naslovom i njihovim izvorom te referirani/komentirani u skladu s njihovim slijedom u tekstu. Također svi objekti trebaju biti pregledni te moraju sadržavati: broj, naslov, mjerne jedinice, legendu, izvor podataka te po potrebi bilješke.

Isto tako sve tablice, grafikone slike, sheme itd. obavezno trebaju imati izvore.