Izbornik

Working paper series

Urednici

Ivan Kristek, Ph.D.

Hrvoje Serdarušić, Ph.D.

 

Izdavač

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Kontakt

Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7

31000 Osijek

Tel: +385 31 224 447

Fax: +385 31 211 604

E-mail: wps@efos.hr 

Namjena i razlozi objavljivanja

Razlozi objavljivanja u seriji članaka u nastajanju
 • zaštita i osiguranje autorskog prava vlasništva nad planiranim, postojećim ili započetim istraživanjem
 • davanje široj stručnoj javnosti autorsko djelo na uvid i dobivanje povratnih komentara na objavljeno djelo; povratni komentari autoru/istraživaču mogu poslužiti za poboljšanje autorskog djela prije njegove objave u nekom časopisu ili konferenciji
 • povećanje citiranosti autora i autorskog djela
 • upoznavanje stručne javnosti s područjem interesa autora/istraživača
 • promoviranje autora/istraživača kao stručnjaka u nekom području kao i institucije u široj stručnoj javnosti

 

Kome je namijenjena serija članaka u nastajanju
 • profesorima, poslijedoktorandima, asistentima – zaposlenima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku
 • studentima poslijediplomcima polaznicima, doktorskih studija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku
 • gostujućim profesorima/istraživačima na Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Jedan od autora/koautora autorskog djela u trenutku objave u seriji mora biti zaposlenik u znanstveno-nastavnom ili suradničkom zvanju na Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku što predstavlja osnovni preduvjet objave autorskog djela u seriji.

 

Što se sve može objaviti u seriji članaka u nastajanju
 • članak,
 • poglavlje u knjizi,
 • doktorska teza.