Izbornik

Working paper series

Urednici

Ivan Kristek, Ph.D.

Hrvoje Serdarušić, Ph.D.

 

Izdavač

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Kontakt

Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7

31000 Osijek

Tel: +385 31 224 447

Fax: +385 31 211 604

E-mail: wps@efos.hr 

Kontakt

Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7

31000 Osijek

Tel: +385 31 224 447

Fax: +385 31 211 604

E-mail: wps@efos.hr