Izbornik

VAŽNO ! ……. VAŽNO!!……… VAŽNO!!!

Poštovane  kolegice i kolege studenti.

molimo sve studente koji su 10.01.2020. dobili mail od Prof. Josipa Mesarića, a u ime konzorcija U-MULTIRANK,  da ispunite studentsku anketu kako bi se dobila kvalitetna slika o stavovima studenata prema kvaliteti izvođenja obrazovnog procesa i sukladno tome rangirao Fakultet u odnosu na gotovo 2000 drugih srodnih fakulteta   u svijetu. Dobili ste pristupni kod i poveznicu na upitnik te vas još jedanput molimo za suradnju.

UPRAVA FAKULTETA

EFOS na društvenim mrežama