Izbornik

Terenska nastava u okviru kolegija Poslovne simulacije

Dana 26.11.2018. u sklopu kolegija Poslovne simulacije sa studentima smo posjetili poduzeće Mlinar d.d. u Osijeku.

Studenti su se upoznali s procesom proizvodnje i pakiranja pekarskih proizvoda; sirovinama i resursima potrebnim za proizvodnju, vremenima trajanja pojedinih procesa, načinom pakiranja i čuvanja proizvoda te ostalim važnim informacijama vezanim uz proces proizvodnje.

Stečena znanja o navedenom proizvodnom procesu koristit će se prilikom izrade seminarskog rada na temu izrade simulacijskog modela u alatu Arena Simulation.

Više informacija je raspoloživo na stranici kolegija:

EFOS na društvenim mrežama