Izbornik

Teme za završne i diplomske radove

Obavještavaju se studenti da se u dokumentima ispod ovog teksta nalaze popisi tema po nastavnicima i kolegijima, razvrstani prema katedrama, kojoj nastavnik pripada. Opisi tema nalaze se na web stranicama svakog pojedinačnog kolegija.

Studenti trebaju odabrati temu završnog ili diplomskog rada, te s prijedlogom odabrane teme otići do predmetnog nastavnika, koji će studenti temu odobriti ili odbiti. Ukoliko je tema odobrena, student treba popuniti i od strane profesora imati potpisan Obrazac 1. Tek potpisan Obrazac 1 znači i stvarno prihvaćanje teme. Studenti trebaju odabrati temu završnog/diplomskog rada u toku zadnjeg semestra završne godine studija.

 

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za kvantitativne metode i informatiku

Katedra za marketing

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

EFOS na društvenim mrežama