Izbornik

Svečana promocija sveučilišnih specijalista poslijediplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Poštovani,

ovim Vas putem pozivamo na svečanu promociju sveučilišnih specijalista poslijediplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koja će se održati u subotu, 2. veljače 2019. godine s početkom u 11 sati.

Povjerenstvo za provođenje promocije:

 • izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, član
 • prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, član
 • izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč, član
 • izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, član
 • izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član

Diplome sveučilišnih specijalista Financija i bankarstva dobit će:

 1. Krunoslava Baumschabel Banić
 2. Drago Dević
 3. Miroslav Papak
 4. Robert Pejak
 5. Ana Puljić
 6. Silvija Radošević
 7. Marko Raguž
 8. Damir Svalina

Diplome sveučilišnih specijalista Marketinga posebnih područja dobit će:

 1. Sanja Arambašić
 2. Ante Baran
 3. Ivica Blažević
 4. Zlatko Cvrković
 5. Una H. Arapović
 6. Valentina Helajz
 7. Marijan Hmelina
 8. Marija Holjevac
 9. Željko Hršak
 10. Danijel Ivić
 11. Predrag Livak
 12. Tamara Ljubić
 13. Monika Maranić
 14. Martin Marolin
 15. Marizabela Mijakić
 16. Krešimir Mišić
 17. Ljubo Mitar
 18. Ivana Mujkić
 19. Jadranka Pavošević
 20. Gordan Planinić
 21. Kristina Podhraški Martinčić
 22. Tena Popović
 23. Dražen Posavac
 24. Melita Posavac
 25. Tomislav Prpić
 26. Vinko Samardžić
 27. Ivana Sertić
 28. Igor Stipić
 29. Domagoj Šaravanja
 30. Domagoj Škobić
 31. Krešimir Štefanović
 32. Kristian Šustar
 33. Antonia Uskok
 34. Ljiljana Vajda-Mlinaček
 35. Ivana Žumbar Dobrota

Diplome sveučilišnih specijalista Organizacije i managementa dobit će:

 1. Maja Bagarić Čretni
 2. Krešimir Balen
 3. Saša Batinac
 4. Monika Benić
 5. Sandra Ćirić
 6. Ljiljana Drenški Cvrtila
 7. Davor Kalinić
 8. Petar Lagator
 9. Magdalena Marukić
 10. Josip Mijatović
 11. Lucija Mjeda
 12. Miroslav Mudri
 13. Marko Preradović
 14. Maja Pušić
 15. Ivana Ravlić Devald
 16. Sanja Romić
 17. Katica Sekulić
 18. Ivana Šutalo
 19. Radmila Tatrin
 20. Tajana Vidakušić

Diplome sveučilišnih specijalista Poduzetništva dobit će:

 1. Sanja Anđelković
 2. Anđelko Gulić
 3. Marina Hržica
 4. Igor Matek
 5. Anela Miličić
 6. Ivana Pataki

Diplome sveučilišnih specijalista Računovodstva, revizije i analize dobit će:

 1. Slobodan Manović
 2. Danijela Mravinac
 3. Mirela Šumanovac
 4. Ana Zrnić

Diplome sveučilišnih specijalista upravljanja ekonomskim razvojem dobit će:

 1. Adriana Džinić
 2. Dragan Jelić
 3. Jasmina Jordanov
 4. Danijela Kelić
 5. Josip Takač
 6. Ivana  Vuković

                                                                                              DEKAN

                                                                        izv. prof. dr. sc. Boris Crnković

EFOS na društvenim mrežama