Izbornik

Suvremeni financijski instrumenti

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Četvrti semestar
  • 5 ECTS bodova

Studiji

Nositelji

Kolokviji

Ispit se može položiti putem dva kolokvija tijekom nastavne godine. Kolokvij se mora prijaviti (Moodle/Loomen).
Na kolokvije smiju pristupiti i izvanredni studenti, kao i studenti starijih generacija.

Redovnim studentima se savjetuje izlazak na kolokvije, jer na taj način dijele gradivo na manje cjeline koje je lakše savladati nego cijeli ispit.

Svaki kolokvij sadrži 15 pitanja. Svako pitanje nosi jedan bod.

Studenti koji ne izlaze na kolokvije, odnosno koji na kolokvijima ne ostvare potreban prag bodova za prolaznu ocjenu, ili koji nisu zadovoljni postignurom ocjenom na kolokviju, idu na pismeni ispit.

Termini kolokvija:

  1. kolokvij: 5. 4. 2016. 10:15h dv. 11.
  2. kolokvij: 26.4.2016. 9h dv. 7.

Rezultati kolokvija i ocjene:

Rezultati oba kolokvija i ocjene nalaze se u Loomenu:
https://loomen.carnet.hr/mod/resource/view.php?id=222625

Uvidi u drugi kolokvij održani su odmah nakon drugog kolokvija.