Izbornik

Suvremeni financijski instrumenti

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Četvrti semestar
  • 5 ECTS bodova

Studiji

Nositelji

Izvedbeni plan

Studijski program

Diplomski studij smjer Poduzetništvo

Ime i prezime nastavnika

Domagoj Sajter

Ime i prezime suradnika / asistenta

Kolegij

Suvremeni financijski instrumenti

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 30

Seminari: 30

Vježbe:

Konzultacije:

Način polaganja ispita

pismeno

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Izborna literatura

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da

Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

Nastavni materijali nalaze se u sustavu Loomen/Moodle.

Ishodi učenja (PDF)