Izbornik

Suradnja Ekonomskog fakulteta u Osijeku i tvrtke Ferivi Co. d.o.o.

U okviru kolegija E-trgovina koji se izvodi na diplomskom studiju smjera Trgovina i logistika studenti su kroz seminarsku nastavu radili na tematskim zadacima web-shopa Ferivi Sport. Zadaci su kreirani u suradnji sa spomenutim poslovnim subjektom. Splet zadataka čini fokusirani poslovni slučaj orijentiran na analizu internetske trgovine, analizu okruženja, oblikovanje newsletter kampanje i kampanje na Facebooku te program lojalnosti. Svaki student individualno je rješavao zadatke koji su analizirani od strane stručnog povjerenstva – predstavnika tvrtke Ferivi Co. te nositelja kolegija doc.dr.sc. Antuna Biloša i poslijedoktoranda dr.sc. Ivana Kelića. Najbolja rješenja ponudili su studenti Bruno Budimir, Kristijan Landeka i Mario Šarić.

«Kao studenti diplomskog studija uvijek rado prihvaćamo ovakve izazove i način rada. Smatram kako su ovakvi zadaci idealan spoj teorije i prakse gdje imamo priliku sva stečena teorijska znanja implementirati u praksu. Profesori nas kroz predavanja i seminare upoznaju sa trendovima i pomažu u razvoju naših ideja, dok predstavnici poslovnih subjekata  analiziraju naše ideje i daju nam povratnu informaciju u kojoj mjeri su iste prihvatljive u praski i na koje elemente se moramo fokusirati u nastavnom procesu». Navodi Kristijan Landeka, student diplomskog studija marketing, koji je ujedno osvojio i prvo mjesto.

Predstavnici tvrtke Ferivi Co. d.o.o. aktivno su sudjelovali u analizi projektnih zadataka. «Ovakav način suradnje pomaže nam u dobivanju informacija od strane neovisnih promatrača – studenata, koji su ujedno i naši potrošači, ali i budući marketinški stručnjaci. Zadovoljni smo sa suradnjom koju smo ostvarili sa Ekonomskim fakultetom te ćemo svakako u budućnosti nastaviti surađivati kroz kreiranje studija slučaja» zaključuje Mario Pleša, IT-WEB administrator web-shopa Ferivi Sport.

Predstavnici tvrtke Ferivi Co. d.o.o. nagradili su najbolje studente na prezentaciji najboljih rješenja koje se održalo 19. travnja 2017. na Ekonomskom fakultetu i pozvali studente na daljnju suradnju.

EFOS na društvenim mrežama