Izbornik

Trgovina

Razina studija

  • Stručni studij

Trajanje studija

  • 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Opće informacije

Poslovanje trgovinskih poduzeća postaje sve kompleksnije zbog brojnih čimbenika vezanih uz procese razvoja novih proizvoda i usluga, koncentracije, internacionalizacije i globalizacije poslovanja, sve oštrije konkurencije, te različitih drugih ekonomskih i neekonomskih čimbenika. Takav razvoj trgovine stavlja pred poslovne subjekte nove izazove.

Na temelju tradicije stručnih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koja seže još od 1987. godine i stručnog dvogodišnjeg studija „Računovodstvo i trgovina“, Ekonomski fakultet u Osijeku tijekom vremena prilagođuje program stručnog studija suvremenim potrebama gospodarstva, ali i novim kretanjima u znanosti (posebno u menadžmentu i trgovini). Trenutni preddiplomski stručni studij Trgovina se provodi po programu koji je posljednji put moderniziran 2014. godine.

Na stručnom preddiplomskom studiju „Trgovina“ obrazuju se ekonomisti za trgovinu na malo, za trgovinu na veliko i za vanjsku trgovinu, kao i za druge djelatnosti u kojima postoji robno poslovanje. U ovim djelatnostima postoje kadrovske potrebe za ekonomistima različitih rangova i profila, primarno stoga što je trgovina kao gospodarska djelatnost i u Republici Hrvatskoj jedan od najvažnijih poslodavaca.

Smisao stručnog studija na smjeru „Trgovina“ je obrazovanje ekonomista za trgovinu koji mogu obavljati različite stručne poslove u trgovinskim poslovnim subjektima u uvjetima otvorenosti hrvatskoga gospodarstva, kako za nabavu potrebnoga robnog asortimana, tako i za prodaju iz poslovnih jedinica na domaćem ali i na inozemnom tržištu. Osim toga, ovaj studij omogućuje i osposobljavanje ekonomista za različite analitičke i voditeljske poslove u trgovinskim gospodarskim subjektima.

Stručni preddiplomski studij „Trgovina“ sastoji se od šest semestara. U prva dva semestra stječu se temeljna ekonomska i infrastrukturna i produbljena temeljna ekonomska znanja (s kombinacijom poznavanja robe), a u ostalim semestrima  stječu se pored produbljenih temeljnih ekonomskih znanja, i najvažnija specijalistička stručna znanja. Multidisciplinarni pristup osigurava se kako unutar samoga programa i pojedinih kolegija, tako i u izbornim kolegijima koji se nude u četvrtom, petom i šestom semestru.

Po završetku studija, student stječe stručni naziv stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) trgovine. Posebno je važno naglasiti kako po završetku studija, student stječe i mogućnost daljnjeg nastavka studiranja na nekom od diplomskih studija Ekonomkskog fakulteta u Osijeku uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta sveučilišnog studija za stjecanje zvanja magistar/magistrica ekonomije. Posebno se ističe mogućnost nastavka studiranja na diplomskom studiju Trgovina i logistika koji i po svom programu predstavlja dogradnju na ovaj stručni studij.

Također, po završetku postoje i mogućnosti nastavka studija na stručnim specijalističkim diplomskim studijima u Hrvatskoj