Izbornik

Logistički menadžment

Razina studija

  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • magistar ekonomije (mag.oec)

Uvod

Logistički menadžment je studij nastao kao odgovor na rastuću potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima iz područja poslovne logistike, upravljanja opskrbnim lancima i općenito robnog poslovanja u cijeloj Europskoj Uniji, pa samim time i u Republici Hrvatskoj. Nastao je na temelju studijskih programa najuspješnijih europskih sveučilišta. Također, u njega su utkana i iskustva samog EFOS-a, ali nadograđena najnovijim međunarodnim trendovima iz teorije i praske upravljanja opskrbnim lancima i logistike. Više nego ikada u području poslovne logistike u Republici Hrvatskoj, ovaj studij odgovara na suvremene izazove u skladu sa europskim standardima visokog obrazovanja.

To je prepoznala i Europska logistička udruga (European Logistics Association – ELA) koja je certificirala ovaj studij u svom postupku certificiranja za zvanje European Senior Logistician. Završetkom studija i diplomiranje, stječe se teorijski dio uvjeta za kvalifikaciju European Senior Logistician – ESLog (ELA zahtjeva i dokaz o minimalno tri godine rada  u struci kao praktični dio uvjeta), koja je usklađena s Europskim kvalifikacijskim okvirom šeste razine (EQF Level 6). Po završetku ovakvog studija, diplomirani studenti će osim diplome Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ostvariti i pravo na izdavanje i stručnog certifikata cESLog – Candidate European Senior Logistician koji je u skladu s Europskim kvalifikacijskim standardima za logističare (ELAQF Qualification Standards for Logistics professionals). Više o proceduri izdavanja cELog certifikata pronađite u poveznici u lijevom izborniku.

Studij je razvijen i u suradnji s i uz potporu vodećih predstavnika realnog sektora iz okruženja kao što su tvrtke Žito d.o.o., Ricardo d.o.o., Zračne luka Osijek ili Hrvatsku udruga poslodavaca.

Program studija je vrlo pomno razrađen uzimajući u obzir i potrebe regije koja nas okružuje, ali i neizostavne trendove i zahtjeve koje postavlja europska logistička teorija i praksa. Tako ovaj studij daje izrazit naglasak i na internacionalizaciju i interdisciplinarnost koje su i u samoj srži poslovne logistike kao djelatnosti.

Prethodno spomenutih 6 kolegija su razvijeni u suradnji s 4 europska sveučilišta (Czech Technical University, MIAS School of Business – Prag, Češka, Poznan School of Logistics – Poznan, Poljska, Keleti Faculty of Business and Management, Óbuda University – Budimpešta, Mađarska i Faculty for Logistics, University of Maribor – Celje, Slovenija) u sklopu ERASMUS+ projekta Modern Logistics Learning: Certified Module on Master Study Level (MLL). Svi materijali za svladavanje kolegija (e-knjige, e-materijali, prezentacije i simulacijske didaktičke igre) su besplatni i dostupni u slobodnom pristupu, razvijeni na 6 europskih jezika (hrvatski, engleski, poljski, češki, mađarski i slovenski) te istovjetni na svih 5 partnerskih sveučilišta. Na taj način omogućena je vrlo jednostavna i učinkovita mobilnost prvenstveno za studente ovih sveučilišta – npr. ukoliko se student s EFOS-a odluči provesti semestar u sklopu ERASMUS+ programa na sveučilištu u Pragu, koji god od kolegija s popisa ovih 6 certificiranih od ELA-a položi u Pragu, bit će mu direktno priznat po povratku na EFOS.

Osim logističkih kolegija, studij nudi i veliki broj kolegija (obveznih ili izbornih) s drugih diplomskih studija EFOS-a osiguravajući neophodni interdisciplinarni pristup. Osim toga, po prvi puta na EFOS-u studentima se omogućuje izbor izbornog kolegija s diplomskih studija drugih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (koji nose minimalno 5 ECTS bodova) ili kolegij s drugih europskih sveučilišta upisan kroz ERASMUS + program mobilnosti, u skladu s odobrenim planom studiranja studenta, koji odlazi na Erasmus razmjenu.

Stečene kvalifikacije po završetku studija

Osnovne skupine kvalifikacije koje se stječu po završetku diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment jesu:

  • upravljanje logističkim procesima u gospodarskim subjektima,
  • odgovorno planiranje i optimizacija poslovnih procesa kroz opskrbni lanac,
  • primjena kvantitativnih metoda i modela za donošenje odluka u logističkim i dijelu ostalih poslovnih procesa,
  • mogućnost odgovornog provođenja međunarodnog logističkog poslovanja,
  • samostalnost u komunikaciji i pregovaranju pri izvršenju logističkih poslova u zemlji inozemstvu,
  • komunikacijske vještine i sposobnost prepoznavanja važnosti i upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija u logističkom menadžmentu.

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment nudi studentima suvremena produbljena teorijska i praktična znanja i vještine iz područja logistike, upravljanja opskrbnim lancima i trgovine s nekoliko aspekata: marketinški, upravljački, financijski, operativni, međunarodni, digitalno-tehnološki, etički  i pravni aspekti. Iako se ovaj diplomski studij djelomično specijalizira, svojim interdisciplinarnim obuhvatom osigurava studentima koji ga završe mogućnost zapošljavanja na različitom spektru upravljačkih poslova u privatnom i javnom sektoru, prvenstveno na području robnog poslovanja  s jasnim naglaskom na spremnost za izazove međunarodnog poslovanja koje nosi gospodarski i geografski položaj Republike Hrvatske u svom okruženju (prvenstveno unutar Europske unije, ali i šire).

Mogućnosti zapošljavanja

Stručnjaci logističkog menadžmenta po završetku diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment mogu se ponajprije zaposliti u cijelom nizu djelatnosti u realnom sektoru gospodarstva, a poglavito u logističkoj industriji, trgovini te proizvodnoj industriji. Svaka tvrtka koja se bavi nekim oblikom robnog poslovanja (bez obzira dolazi li iz industrijskog ili trgovinskog sektora) mora voditi računa o organizaciji i optimizaciji tokova tih dobara, pa samim time ima i potrebu za kvalitetnim i vrhunski obrazovanim zaposlenicima iz područja poslovne logistike, odnosno logističkog menadžmenta. Potrebu za logističkim menadžerima imaju i tvrtke iz područja uslužnih djelatnosti, no prvenstveno zbog upravljanja informacijskim tokovima. Također, ovaj profil diplomiranih magistara ekonomije može svoje mjesto naći i u javnom sektoru (riječne i morske luke, terminali, avionske luke, infrastrukturne i prometne organizacije).

Neki od poslova za koje će biti osposobljeni diplomirani studenti diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment su: