Menu

Logistic Management

Level of studies

  • Graduate Studies

Study holder

J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek

Graduate

Trajanje diplomskog studija je 4 semestra, titula koja se stječe po završetku je magistar/magistra ekonomije (mag.). Na studij se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim studijem. Uspješno završen diplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na doktoralnim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim doktoralnim studijima u zemlji i inozemstvu.