Izbornik

Logistički menadžment

Razina studija

  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • magistar ekonomije (mag.oec)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer: Logistički menadžment

Predlagatelj i nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestra), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 120 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij: Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment (kao i sve diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku) mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij iz područja ekonomije (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a.

Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3,5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora, koji im je predavao na prethodnoj razini studija, koji su završili.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij (iz područja ekonomije) i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Studenti, koji su završili preddiplomski stručni studij (iz područja ekonomije), bez položenog Programa razlikovnih ispita, ne mogu se prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Prijava za upise na diplomske sveučilišne studijske programe Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 2018./2019. akademske godine, obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici Prijava na diplomske studije.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment nudi studentima suvremena produbljena teorijska i praktična znanja i vještine iz područja logistike, upravljanja opskrbnim lancima i trgovine s nekoliko aspekata: marketinški, upravljački, financijski, operativni, međunarodni, digitalno-tehnološki, etički  i pravni aspekti. Iako se ovaj diplomski studij djelomično specijalizira, svojim interdisciplinarnim obuhvatom osigurava studentima koji ga završe mogućnost zapošljavanja na različitom spektru upravljačkih poslova u privatnom i javnom sektoru, prvenstveno na području robnog poslovanja  s jasnim naglaskom na spremnost za izazove međunarodnog poslovanja koje nosi gospodarski i geografski položaj Republike Hrvatske u svom okruženju (prvenstveno unutar Europske unije, ali i šire).

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag. oec.)