Izbornik

Logistički menadžment

Razina studija

  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • magistar ekonomije (mag.oec)

Diplomski studij

Trajanje diplomskog studija je 4 semestra, titula koja se stječe po završetku je magistar/magistra ekonomije (mag.). Na studij se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim studijem. Uspješno završen diplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na doktoralnim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim doktoralnim studijima u zemlji i inozemstvu.