Izbornik

Logistički menadžment

Razina studija

  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • magistar ekonomije (mag.oec)

cELog certifikat

ELA Certifikat za alumnije studija Logistički menadžment

 

Studenti koji uspješno završe sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment, ujedno ostvaruju i pravo na izdavanje certifikata Europske logističke udruge (European Logistics Association – ELA) pod nazivom Candidate European Logistician – cELog. Ovaj certifikat prepoznat je na razini cijele Europske unije (i šire) te predstavlja potvrdu i garanciju kako su njegovi nositelji stekli ishode učenja propisane od strane ELA-a, te uz dokaz o radu na logističkim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine služi kao pretpostavka za izdavanje punog certifikata European Senior Logistician (europski viši logističar).

U običajnom postupku osobe koje žele steći cELog certifikat moraju položiti niz ispita propisanih od strane ELA-e na nekoj od njezinih licenciranih ustanova (ELA National Certification Center) koje pružaju tu uslugu na komercijalnoj bazi. Alumniji Ekonomskog fakulteta u Osijeku i sveučilišnog diplomskog  studija Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment polažu navedene ispite i stječu tražena znanja i ishode kroz polaganje ispita i izradu i obranu diplomskog rada na samom diplomskom studiju. Kako je studij Logistički menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku jedini certificirani studij Europske logističke udruge u Republici Hrvatskoj (i to za razinu Senior Logistician), po završetku studija alumniji dobivaju ne samo diplomu Ekonomskog fakulteta u Osijeku za zvanje magistar ekonomije, nego imaju i pravo na izdavanje certifikata Candidate European Logistician – cELog.

cELog akreditaciju ELA-e koju posjeduje EFOS možete vidjeti u nastavku.

cELog akreditacija za Ekonomski fakultet u Osijeku

Procedura za izdavanje certifikata cELog je sljedeća:

  1. nakon završetka studija, alumniji koji žele da im se izda cELog certifikat javljaju se EFOS-u
  2. EFOS pravi zamolbu prema ELA-i Brussels za izdavanje certifikata
  3. Alumni uplaćuje EFOS-u troškove izdavanja certifikata (iznos ovisi o ELA-i Brussel, a u 2021. godini je iznosio 400,00 kn)
  4. Po dolasku certifikata na EFOS, alumni dobiva poziv da dođe i podigne vlastiti certifikat