Izbornik

Računovodstvo

Razina studija

  • Stručni studij

Trajanje studija

  • 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Računovodstvo
Nositelji Predlagači Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Izvođači Ekonomski fakultet u Osijeku
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja srednja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica

(baccalaureus/baccalaurea) računovodstva

Kompetencije koje se stječu završetkom studija Nakon završenog stručnog studija Računovodstva i obranjenog završnog rada student dobiva naziv provostupnik struke i osposobljen je za obavljanje jednostavnih i složenih računovodstvenih, fianncijskih i poreznih poslova koji su podloga za odlučivanje te vođenje samostalne djelatnosti, a uz potrebno iskustvo može zauzeti radno mjesto financijskog direktora u malim i srednje velikim poduzećima.
Mogućnosti nastavka studija Sveučilišni diplomski studij Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta u Osijeku uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta sveučilišnog studija za stjecanje zvanja magistar/magistrica ekonomije.

Mogućnosti nastavka studija na stručnim specijalističkim diplomskim studijima u Hrvatskoj.

Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju