Izbornik

Računovodstvo

Razina studija

  • Stručni studij

Trajanje studija

  • 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Uvod

Poslovanje svih vrsta poduzetnika postaje sve kompleksnije zbog brojnih čimbenika vezanih uz procese razvoja novih proizvoda i usluga, koncentracije, internacionalizacije i globalizacije poslovanja, sve oštrije konkurencije, te različitih drugih ekonomskih i neekonomskih čimbenika.

Na stručnom studiju obrazovali bi se ekonomisti za poslove u računovodstvu svih vrsta poduzetnika – banaka, osiguravajućih društava, trgovine, poljoprivrede, obrtnika, pa i za one poduzetnike u stečaju. U svim djelatnostima postoje kadrovske potrebe za ekonomistima različitih rangova i profila.

Ulaskom u Europsku uniju svi sektori u Republici Hrvatskoj sve više dobivaju na značenju, a potreba za stručnim specijalističkim obrazovanjem ekonomista smjera „Računovodstvo“ može se opravdati tim više, što su u svim tim poduzetnicima potrebni stručni voditelji računovodstva, koji mogu kvalitetno odgovarati na pitanja uprava o mogućnostima daljnjeg rasta i razvoja, a posebno je prepoznata potreba za specifičnim znanjima iz navedenog područja. Do potrebe za novim ekonomistima u računovodstva u Republici Hrvatskoj dovodi njezin sve brži razvoj kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu, a stalno se otvaraju nove mogućnosti ulaska u nove poslove i poduzetništvo. Stručnim studijem omogućio bi se smjerovski nastavak obrazovanja završenim učenicima četverogodišnjih srednjih škola.

Program stručnog studija Računovodstvo utemeljen je na najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama iz područja računovodstva, financija, poreza, revizije i analize. Najvažnija karakteristika ovog studija ogleda se u činjenici što priprema studente za samostalan i praktičan rad po završetku studija. Uz to, studij obuhvaća teorijska i praktična znanja koja su izravno primjenjiva u praksi te su nužna u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka.

Sadržaji predmeta na studiju prate najnoviju računovodstvenu, financijsku i poreznu regulativu u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, odnosno znanstvena dostignuća u razvoju računovodstva, financija i poreza.

Preddiplomski stručni studij Računovodstvo traje šest (6) semestara. U prva dva semestra stječu se temeljna ekonomska i infrastrukturna i produbljena temeljna ekonomska znanja, a u trećem i četvrtom semestru stječu se pored temeljnih ekonomskih znanja, produbljenih temeljnih ekonomskih znanja i najvažnija specijalistička stručna znanja. Specijalistička stručna znanja pružaju nastavni sadržaji petoga i šestog semestra. Multidisciplinarni pristup osigurava se kako unutar samoga programa i pojedinih kolegija, tako i u izbornim kolegijima koji se nude u četvrtom, petom i šestom semestru. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova te naziv stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.

Većina studenata koji su završili stručni studij Računovodstvo zaposlila se u struci neposredno nakon obrane završnog rada dok su studenti koji su već radili u struci ostvarili napredak u obavljanju složenijih,  a time i bolje plaćenih poslova.

Studenti koji su završili trogodišnji studij imaju mogućnost upisati sveučilišni diplomski studij na Ekonomskom fakultetu, koji traje četiri (4) semestra nakon čega stječu dodatni 120 ECTS bodova te naziv sveučilišni magistar/magistrica ekonomije.