Izbornik

Poslovna Informatika

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija/smjera: Preddiplomski studij Poslovna Informatika

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Položen klasifikacijski ispit za upis na jednom od ekonomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Mogućnost izbora studijskog smjera Poslovna informatika započinje izborom dva studijska predmeta (Upravljanje informacijskim resursima i Elektroničko poslovanje) u 4. semestru. Uvjet za izbor ovog studijskog smjera je položen ispit predmeta Informatika s prve studijske godine.

Završetkom preddiplomskog studija Poslovna Informatika student stječe osnovna i specifična znanja iz poslovne ekonomije i specifična znanja koja ga čine kompetentnim za razumijevanje informacijskih tokova u poslovnim sustavima, upotrebu informacijskih tehnologija u poslovnom informacijskom sustavu i pojedinim specifičnim podsustavima, kreiranje i prilagođavanje poslovnih aplikacija, pokretanje specifičnih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama zasnovanim poslovnih operacija i procesa, gospodarenje informacijskim resursima i njihovu efikasnu eksploataciju, upravljanje informacijsko-komunikacijskim resursima i njihovu implementaciju. Poslovi za koje se student osposobljava su od operatera na računalu, programera poslovnih aplikacija, administratora i organizatora baza podataka, organizatora, voditelja i projektanta informacijskih sustava. Integrirana znanja poslovne ekonomije i informacijsko komunikacijskih tehnologija čine ga kompetenetnim i za ostale složenije poslove u poslovnim sustavima i javnom sektoru.

Program je koncipiran na stupnjevanom produbljivanju i proširivanju znanja iz područja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovnoj praksi. U koncipiranju sadržaja polazi se od razvijanja znanja i sposobnosti za prepoznvanje potrebnog znanja, diferencijacije u kontekstu, sposobnosti za zaključivanje, ekstrapolaciju i korištenje stečenog znanja primjenu stečenog znanja te sposobnosti za analizu, sintezu i evaluaciju postojećeg i potrebnog novog znanja. Na predidplomskom studiju realno je očekivati razvoj znanja i sposobnosti do četvrte razine (sposobnosti za primjenu stečenog znanja) koja predstavljaju poželjnu ulaznu razinu znanja za praksu odnosno dalje usavršavanje.

Znanja stečena na preddiplomskom studiju omogućit će studentu nastavak studija na ustanovi predlagaču na diplomskom studiju Poslovne informatike kao i na ostalim diplomskim studijima ustanove predlagača. Student će uz adekvatan izbor studijskih i izbornih disciplina također biti osposobljen za nastavak obrazovanja na svim diplomskim studijima Poslovne ekonomije i diplomskim studijima informacijskog managementa u Republici Hrvatskoj i srodnim studijima u Europi.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije

Web stranica studija: http://www.efos.hr/studij-poslovna-informatika