Izbornik

Poslovna Informatika

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestra)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar poslovne ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija/smjera: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna Informatika

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Ekonomski fakultet u Osijeku mogu upisati osobe koje su završili četverogodišnju srednju školu i koje su položile državnu maturu, pri čemu se uzimaju u obzir samo obvezni predmeti B razine (Hrvatski jezik, Matematika, Strani jezik). Uz navedene predmete, jednaku ulogu pri upisu na Ekonomski fakultet ima i prosjek ocjena stečen po završetku srednje škole. Komponente državne mature su eliminatorne, što znaci da ukoliko kandidat ne ostvari minimalni broj bodova na ovim komponentama neće se naći na listama za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Komponenta – posebna postignuća (prosjek ocjena srednje škole) nije eliminatorna – ukoliko kandidat ima manji prosjek ocjena od 3.5, na ovoj komponenti će imati 0 bodova, ali će se naći na rang listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku. Potreban broj bodova za upis može nadoknaditi ostvarenim bodovima na državnoj maturi.

Osobe starije od 25 godina (koje su srednju školu završile prije 2010. godine), koje nisu polagale državnu maturu, također se mogu javiti na natječaj za upis na preddiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku za osobe starije od 25 godine, pri čemu je kriterij za formiranje rang liste za upis ostvaren prosjek ocjena u četverogodišnjoj srednjoj školi.

Završetkom preddiplomskog studija Poslovna Informatika student stječe osnovna i specifična znanja iz poslovne ekonomije i specifična znanja koja ga čine kompetentnim za razumijevanje informacijskih tokova u poslovnim sustavima, upotrebu informacijskih tehnologija u poslovnom informacijskom sustavu i pojedinim specifičnim podsustavima, kreiranje i prilagođavanje poslovnih aplikacija, pokretanje specifičnih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama zasnovanim poslovnih operacija i procesa, gospodarenje informacijskim resursima i njihovu efikasnu eksploataciju, upravljanje informacijsko-komunikacijskim resursima i njihovu implementaciju. Poslovi za koje se student osposobljava su od operatera na računalu, programera poslovnih aplikacija, administratora i organizatora baza podataka, organizatora, voditelja i projektanta informacijskih sustava. Integrirana znanja poslovne ekonomije i informacijsko komunikacijskih tehnologija čine ga kompetenetnim i za ostale složenije poslove u poslovnim sustavima i javnom sektoru.

Program je koncipiran na stupnjevanom produbljivanju i proširivanju znanja iz područja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovnoj praksi. U koncipiranju sadržaja polazi se od razvijanja znanja i sposobnosti za prepoznvanje potrebnog znanja, diferencijacije u kontekstu, sposobnosti za zaključivanje, ekstrapolaciju i korištenje stečenog znanja primjenu stečenog znanja te sposobnosti za analizu, sintezu i evaluaciju postojećeg i potrebnog novog znanja. Na predidplomskom studiju realno je očekivati razvoj znanja i sposobnosti do četvrte razine (sposobnosti za primjenu stečenog znanja) koja predstavljaju poželjnu ulaznu razinu znanja za praksu odnosno dalje usavršavanje.

Znanja stečena na preddiplomskom studiju omogućit će studentu nastavak studija na ustanovi predlagaču na diplomskom studiju Poslovne informatike kao i na ostalim diplomskim studijima ustanove predlagača. Student će uz adekvatan izbor studijskih i izbornih disciplina također biti osposobljen za nastavak obrazovanja na svim diplomskim studijima Poslovne ekonomije i diplomskim studijima informacijskog managementa u Republici Hrvatskoj i srodnim studijima u Europi.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije

Web stranica studija: http://www.efos.hr/studij-poslovna-informatika