Izbornik

Poslovna Informatika

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski studij Poslovna Informatika

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: Prikupljenih minimalno 180 ECTS bodova. Uz program za svaki kolegij navedeni su potrebni (poželjni) uvjeti za upis.

Diplomski studij Poslovna informatika organizira se kroz četiri semestra u kojima student proširuje i produbljuje znanja o poslovnim informacijskim sustavima, novim i postojećim informacijsko komunikacijskim tehnologijama  i upoznaje se s novim metodama i alatima za kreiranje poslovnog softvera. Također proširuje svoja znanja u primjeni informacijskih tehnologija u specifičnim poslovnim procesima i funkcijma kao i poslovima i procesima u javnom sektoru.  Sadržaji osiguravaju kompetencije za upravljanje složenim informacijskim sustavima, za projektiranje i upravljanje računalnih mreža, stvaranje suvremenih upravljačkih informacijskih sustava temeljenih na novoj poslovnoj inteligenciji te primjeni elektroničkog poslovanja. Studij omogućuje i sticanje i proširivanje znanja iz drugih disciplina poslovne eknomije koje će ga zajednosa specijaliziranim znanjima iz područja informacijsko komunikacijske tehnologije činiti kompetentnim za poslove upravljanja i rukovođenja, projektiranja i strateškog planiranja informacijskih sustava i  razvoja novih poslovnih aktivnosti temeljenih na upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

Web stranica studija: http://www.efos.hr/studij-poslovna-informatika