Izbornik

Poslovna Informatika

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestra)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar poslovne ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer: Poslovna informatika

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a. Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Diplomski studij Poslovna informatika organizira se kroz četiri semestra u kojima student proširuje i produbljuje znanja o poslovnim informacijskim sustavima, novim i postojećim informacijsko komunikacijskim tehnologijama  i upoznaje se s novim metodama i alatima za kreiranje poslovnog softvera. Također proširuje svoja znanja u primjeni informacijskih tehnologija u specifičnim poslovnim procesima i funkcijma kao i poslovima i procesima u javnom sektoru.  Sadržaji osiguravaju kompetencije za upravljanje složenim informacijskim sustavima, za projektiranje i upravljanje računalnih mreža, stvaranje suvremenih upravljačkih informacijskih sustava temeljenih na novoj poslovnoj inteligenciji te primjeni elektroničkog poslovanja. Studij omogućuje i sticanje i proširivanje znanja iz drugih disciplina poslovne eknomije koje će ga zajednosa specijaliziranim znanjima iz područja informacijsko komunikacijske tehnologije činiti kompetentnim za poslove upravljanja i rukovođenja, projektiranja i strateškog planiranja informacijskih sustava i  razvoja novih poslovnih aktivnosti temeljenih na upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

Web stranica studija: http://www.efos.hr/studij-poslovna-informatika