Izbornik

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Uvod

Poduzetništvo, u najširem smislu podrazumijeva način razmišljanja i djelovanja potreban svima, a ne samo onima, koji pokreću poslovne pothvate ili su vlasnici poduzeća. Poduzetničko ponašanje podrazumijeva proaktivno, inovativno i odgovorno ponašanje u svim aspektima života pojedinca i organizacije. Poduzetništvo, poduzetnički management i poduzetničko ponašanje su znanja koja se stječu, a primjenjiva sui potrebna u svim kontekstima (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, neprofitne organizacije, javni sektor, državna poduzeća) i svim industrijama (bankarstvo, prehrambena, poljoprivreda, turizam, građevina, IT sektor, itd.).

Visoka nezaposlenost u Hrvatskoj i iznadprosječna nezaposlenost u istočnoj Hrvatskoj (posebice kada govorimo o mladim osobama) zahtijevaju promjenu u načinima učenja i pripremama za buduća radna mjesta: potrebno je ojačati poduzetničke osobine i vještine, prepoznati prilike, preuzeti odgovornost te naučiti kako proaktivno djelovati na radnom mjestu, ali i u privatnom životu, kako osnovati, ali kako i upravljati rastom poduzeća temeljeći ga na znanju i inovacijama.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  pionir je u pokretanju poduzetničkih studija i programa na svim razinama obrazovanja. Razlozi pokretanja poduzetničkih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku su želja za kreiranjem i izvođenjem obrazovnog programa i sadržaja koji su u skladu sa trendovima razvoja visokog obrazovanja u svijetu, ali i u potrebi jačanja poduzetničkog kapaciteta i djelovanja u regiji, koja po svim ekonomskim pokazateljima zaostaje za ostatkom Hrvatske, kao i za razvijenim dijelovima svijeta.

Smjer Poduzetništvo (na preddiplomskoj, diplomskoj, specijalističkoj i doktorskoj razini) nastao je kao kombinacija iskustava i znanja stranih profesora (Durham University iz Velike Britanije, te DePaul University i University of Missouri iz Sjedinjenih Američkih Država) prilagođenih lokalnim potrebama i problematici.

Kroz kolegije i ostale vannastavne aktivnosti smjera Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, kao što su Volonterski program studija Poduzetništvo, studentska organizacija Poduzetnici bez granica, Pravno-ekonomska klinika itd., studente se potiče na aktivno uključivanje u rješavanje problema u okruženju, suočava ih se sa stvarnim problemima poduzetnika  te su kroz konzultantski rad aktivno uključeni u njihovo rješavanje, omogućava im se praktičan rad u poduzećima, kako bi što bolje povezali teoriju i praksu.

Studenti koji su diplomirali na smjeru Poduzetništvo svoje karijere grade u velikim poduzećima, malim i srednjim poduzećima, obiteljskim poduzećima, ali jednako tako i u akademskoj zajednici i u neprofitnom sektoru. Dosadašnje petnaestogodišnje iskustvo poduzetničkog obrazovanja pokazalo je da većina studenata ovog smjera pronađe zaposlenje za manje od šest mjeseci nakon završetka studija.