Izbornik

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski studij Poduzetništvo

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: završena srednja škola

 

Poduzetništvo je jedna od osam temeljnih životnih kompetencija (definiranih od Europske unije – http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm) potrebnih svakom pojedincu za uspjeh u životu. Pri tome se pod poduzetništvom podrazumijeva pretvaranje ideja u akciju, uspješno vođenje projekata, inovativnost i kreativnost, te preuzimanje rizika (odgovornost za posljedice donesenih odluka). Svi studijski programi Poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na poduzetništvo gledaju upravo na ovakav način.

Preddiplomski i diplomski studij Poduzetništvo stavljaju fokus na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje temeljeno na prepoznavanju prilika i preuzimanju odgovornosti u okruženju u kojem pojedinac živi i djeluje. Završetkom studija Poduzetništvo student stječe kompetencije za rješavanje problema, prihvaćanje promjena te proaktivno djelovanje u svim situacijama i kontekstima (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, neprofitne organizacije, javni sektor, državna poduzeća) i svim industrijama (bankarska, prehrambena, poljoprivredna, turizam, građevina itd.).

Studij Poduzetništvo nudi studentima i razumijevanje procesa povezivanja ideje i prilike u poslovni pothvat, iskustvo kroz sudjelovanje u izboru za najbolji poslovni plan, sudjelovanje u Volonterskom programu, aktivnostima Pravno-ekonomske klinike i aktivnostima studentske udruge EWoB (Poduzetnici bez granica) te ih na taj način osposobljava i za pokretanje vlastitog pothvata, kao jednu od opcija razvoja vlastite karijere.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije