Izbornik

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij Poduzetništvo

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Ekonomski fakultet u Osijeku mogu upisati osobe koje su završili četverogodišnju srednju školu i koje su položile državnu maturu, pri čemu se uzimaju u obzir samo obvezni predmeti B razine (Hrvatski jezik, Matematika, Strani jezik). Uz navedene predmete, jednaku ulogu pri upisu na Ekonomski fakultet ima i prosjek ocjena stečen po završetku srednje škole. Komponente državne mature su eliminatorne, što znaci da ukoliko kandidat ne ostvari minimalni broj bodova na ovim komponentama neće se naći na listama za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Komponenta – posebna postignuća (prosjek ocjena srednje škole) nije eliminatorna – ukoliko kandidat ima manji prosjek ocjena od 3.5, na ovoj komponenti će imati 0 bodova, ali će se naći na rang listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku. Potreban broj bodova za upis može nadoknaditi ostvarenim bodovima na državnoj maturi.

Osobe starije od 25 godina (koje su srednju školu završile prije 2010. godine), koje nisu polagale državnu maturu, također se mogu javiti na natječaj za upis na preddiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku za osobe starije od 25 godine, pri čemu je kriterij za formiranje rang liste za upis ostvaren prosjek ocjena u četverogodišnjoj srednjoj školi.

Poduzetništvo je jedna od osam temeljnih životnih kompetencija (definiranih od Europske unije – http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm) potrebnih svakom pojedincu za uspjeh u životu. Pri tome se pod poduzetništvom podrazumijeva pretvaranje ideja u akciju, uspješno vođenje projekata, inovativnost i kreativnost, te preuzimanje rizika (odgovornost za posljedice donesenih odluka). Svi studijski programi Poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na poduzetništvo gledaju upravo na ovakav način.

Preddiplomski i diplomski studij Poduzetništvo stavljaju fokus na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje temeljeno na prepoznavanju prilika i preuzimanju odgovornosti u okruženju u kojem pojedinac živi i djeluje. Završetkom studija Poduzetništvo student stječe kompetencije za rješavanje problema, prihvaćanje promjena te proaktivno djelovanje u svim situacijama i kontekstima (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, neprofitne organizacije, javni sektor, državna poduzeća) i svim industrijama (bankarska, prehrambena, poljoprivredna, turizam, građevina itd.).

Studij Poduzetništvo nudi studentima i razumijevanje procesa povezivanja ideje i prilike u poslovni pothvat, iskustvo kroz sudjelovanje u izboru za najbolji poslovni plan, sudjelovanje u Volonterskom programu, aktivnostima Pravno-ekonomske klinike i aktivnostima studentske udruge EWoB (Poduzetnici bez granica) te ih na taj način osposobljava i za pokretanje vlastitog pothvata, kao jednu od opcija razvoja vlastite karijere.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije