Menu

Entrepreneurial Management and Entrepreneurship

Level of studies

Study holder

J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek

Opće informacije

Course of study: Undergraduate study Entrepreneurship

Holder of the study: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Carried out by: Ekonomski fakultet u Osijeku

Duration of study: 3 years (6 semesters)

Uvjeti upisa na studij: Faculty of Economics in Osijek can be enrolled by persons who have completed four-year high school and have passed state matriculation exam, where only mandatory courses of the B Level are taken into account (Croatian Language, Mathematics and Foreign Language). In addition to the above courses, the average grade obtained upon completion of high school has the same role when enrolling at the Faculty of Economics. Components of the state matriculation are eliminatory, which means that if a candidate does not achieve the minimum number of points on these components, they will not appear on the list for enrolment at the Faculty of Economics in Osijek.

The special achievement component (high school average grade) is not eliminatory – if a candidate’s average grade is lower than 3.5, they will get 0 points from this component, but will, but will appear on the ranking list for enrolment at the Faculty of Economics in Osijek. The required number of points for enrolment can be compensated with points obtained at state matriculation exam.

Persons older than 25 years (who have finished high school before 2010), who have not taken state matriculation exam, also can apply to competition for enrolment in undergraduate study of the Faculty of Economics in Osijek for persons older than 25 years, where achieved average grade in four-year high school is the criterion for forming the ranking list for enrolment.

Poduzetništvo je jedna od osam temeljnih životnih kompetencija (definiranih od Europske unije – http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm) potrebnih svakom pojedincu za uspjeh u životu. Pri tome se pod poduzetništvom podrazumijeva pretvaranje ideja u akciju, uspješno vođenje projekata, inovativnost i kreativnost, te preuzimanje rizika (odgovornost za posljedice donesenih odluka). Svi studijski programi Poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na poduzetništvo gledaju upravo na ovakav način.

Preddiplomski i diplomski studij Poduzetništvo stavljaju fokus na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje temeljeno na prepoznavanju prilika i preuzimanju odgovornosti u okruženju u kojem pojedinac živi i djeluje. Završetkom studija Poduzetništvo student stječe kompetencije za rješavanje problema, prihvaćanje promjena te proaktivno djelovanje u svim situacijama i kontekstima (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, neprofitne organizacije, javni sektor, državna poduzeća) i svim industrijama (bankarska, prehrambena, poljoprivredna, turizam, građevina itd.).

Studij Poduzetništvo nudi studentima i razumijevanje procesa povezivanja ideje i prilike u poslovni pothvat, iskustvo kroz sudjelovanje u izboru za najbolji poslovni plan, sudjelovanje u Volonterskom programu, aktivnostima Pravno-ekonomske klinike i aktivnostima studentske udruge EWoB (Poduzetnici bez granica) te ih na taj način osposobljava i za pokretanje vlastitog pothvata, kao jednu od opcija razvoja vlastite karijere.

Academic degree received upon completing the study: Bachelor of Economics