Izbornik

Poduzetnički menadžment i poduzetništvo

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Nazivi studija: Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a. Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Poduzetništvo je jedna od osam temeljnih životnih kompetencija (definiranih od Europske unije: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm) potrebnih svakom pojedincu za uspjeh u životu. Pri tome se pod poduzetništvom podrazumijeva pretvaranje ideja u akciju, uspješno vođenje projekata, inovativnost i kreativnost, te preuzimanje rizika (odgovornost za posljedice donesenih odluka). Svi studijski programi Poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na poduzetništvo gledaju upravo na ovakav način.

Diplomski studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo stavljaja fokus na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje temeljeno na prepoznavanju prilika i preuzimanju odgovornosti u okruženju u kojem pojedinac živi i djeluje. Završetkom studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo student stječe kompetencije za rješavanje problema, prihvaćanje promjena te proaktivno djelovanje u svim situacijama i kontekstima (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, neprofitne organizacije, javni sektor, državna poduzeća) i svim industrijama (bankarska, prehrambena, poljoprivredna, turizam, građevina itd.).

Studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo nudi studentima i razumijevanje procesa povezivanja ideje i prilike u poslovni pothvat, iskustvo kroz sudjelovanje u izboru za najbolji poslovni plan, sudjelovanje u Volonterskom programu, aktivnostima Pravno-ekonomske klinike i aktivnostima studentske udruge EWoB (Poduzetnici bez granica) te ih na taj način osposobljava i za pokretanje vlastitog pothvata, kao jednu od opcija razvoja vlastite karijere.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama diplomskog studija poduzetništvo i poduzetnički menadžment