Izbornik

Menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski studij Menadžment

Nositelj i predlagač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Predviđeno trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Uvjeti upisa na studij propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije

Predloženi preddiplomski studij “Menedžment” organiziran je fleksibilno, tj. s mogućim izborom kolegija koji daju stvarnu završnost – osposobljenost za zapošljavanje (employability) ili s izborom kolegija koji pripremaju studente za izravan nastavak diplomskog studija. Završetkom preddiplomskog studija ” Menadžment ” studenti stječu temeljna ekonomska znanja i specijalistička znanja ( teorijska i praktična ) iz područja menedžmenta, financijskog menedžmenta, marketing menedžmenta i menedžmenta trgovine.