Menu

Management

Level of studies

Study holder

J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek

Brochure

Brošuru sa svim informacijama o preddiplomskom studiju Menadžment možete preuzeti sa navedenog linka.

brosura_pred_menadzment

 

Brošuru sa svim informacijama o diplomskom studiju Menadžment možete preuzeti sa navedenog linka.

brosura_dipl_menadzment