Izbornik

Menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski studij Menadžment

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Predvidjeno trajanje studija: 2 godine (4 semestra )

Uvjeti upisa na studij: Uvjeti za upis na studij propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

Diplomski studij Menadžment čini vertikalu preddiplomskog studija. Tijekom prva dva semestra produbljuju se temeljna ekonomska znanja, uz široku paletu mogućnosti izbora specijalističkih znanja. U trećem i četvrtom semestru produbljuju se specijalistička znanja iz menadžmenta i otvara se mogućnost proširivanja specijalkističkih znanja kroz izborne predmete studija. Područje obrazovanja diplomskog studija «Menadžment» otvara daljnje mogućnosti uključivanja i srodnih preddiplomskih studija tako da gradi centar izvrsnosti znanja i vještina u menadžmentu.