Izbornik

Marketing

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju 2 godine (4 semestra)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije (univ.bacc.oec.)
  • magistar ekonomije (mag.oec.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski studij Marketing

Nositelj i predlagač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Predviđeno trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Pravo na upis: na studije ima svaka osoba koja je ispunila zakonske uvjete NN 21.7.2004, čl. 77.)i u okviru utvrđenog kapaciteta. Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati jesu: vrsta završenog školovanja, uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh na razredbenom ispitu ili drugom ispitu, te drugi kriteriji (posebna znanja, vještine ili sposobnosti) koje utvrdi Sveučilište ili Fakultet.

Završetkom preddiplomskog studija Marketing studenti stječu osnovna i ekonomska znanja i određena specijalistička teorijska i praktična znanja s područja marketinga i na taj su način osposobljeni za obavljanje složenijih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije

Facebook stranica: https://www.facebook.com/MarketingEFOS