Izbornik

Marketing

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju 2 godine (4 semestra)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije (univ.bacc.oec.)
  • magistar ekonomije (mag.oec.)

Preddiplomski studij

Trajanje preddiplomskog studija je 3 godine (6 semestara), titula koja se stječe po završetku je baccalaureus ekonomije (prvostupnik / prvostupnica ekonomije). Na studij se mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom i položenim razredbenim ispitom.

Uspješno završen preddiplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na svim diplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

NAPOMENA: Brošura sadrži nastavni plan i program u obliku u kojem je prijavljen, za koji je dobivena dopusnica i koji je podložan povremenim djelomičnim izmjenama. Nastavni plan koji se trenutno izvodi raspoloživ je pod linkom “Izvedbeni plan”.