Menu

Marketing

Level of studies

Study holder

J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek

Brochure

Brošuru sa svim informacijama o preddiplomskom studiju Marketing možete preuzeti sa navedenog linka.

LINK