Izbornik

Marketing

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju 2 godine (4 semestra)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije (univ.bacc.oec.)
  • magistar ekonomije (mag.oec.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Marketing

Nositelj i predlagač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestara)

Pravo na upis na studije: Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a. Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Završetkom diplomskog studija “Marketing” studenti stječu konkretnija, osobito upravljačka ekonomska znanja, kao i znanja s područja managementa, te vrlo konkretizirana teorijska i praktična specijalistička znanja s područja marketinga i na taj su način osposobljeni za obavljanje najsloženijih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti, a osobito onih koja se nalaze u najgornjoj razini managementa.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

Facebook stranica: https://www.facebook.com/MarketingEFOS