Izbornik

Marketing

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju 2 godine (4 semestra)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije (univ.bacc.oec.)
  • magistar ekonomije (mag.oec.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski studij Marketing

Nositelj i predlagač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestara)

Pravo na upis na studije: svaka osoba koja je ispunila zakonske uvjete NN 21.7.2004, čl. 77.) i u okviru utvrđenog kapaciteta. Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati jesu: vrsta završenog školovanja, uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh na razredbenom ispitu ili drugom ispitu, te drugi kriteriji (posebna znanja, vještine ili sposobnosti) koje utvrdi Sveučilište ili Fakultet.

Završetkom diplomskog studija “Marketing” studenti stječu konkretnija, osobito upravljačka ekonomska znanja, kao i znanja s područja managementa, te vrlo konkretizirana teorijska i praktična specijalistička znanja s područja marketinga i na taj su način osposobljeni za obavljanje najsloženijih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti, a osobito onih koja se nalaze u najgornjoj razini managementa.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

Facebook stranica: https://www.facebook.com/MarketingEFOS