Izbornik

Financijski menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Uvod

Preddiplomski i diplomski studijski program smjera Financijski menadžment ima svoju svrhu u činjenici da financijski sustav sa svojim tržištima, te poslovi vezani za financije (financijska operativa, planiranje, investicijski proračun, itd.), poslovi računovodstvene evidencije, revizije, poreznog savjetovanja, i slični u svjetskom gospodarstvu imaju veliku važnost i apsorbiraju velik dio kontingenta novozaposlenih. U gospodarstvima u razvoju, kakvo je Hrvatsko, ovi poslovi su do sada bili neodgovarajuće tretirani, a s razvojem se to ispravlja, pa su potrebe za ovim kadrovima veće nego za nekim drugim strukama.

Stoga je i potražnja za kadrovima ove struke značajna, a njihovo mjesto je na poslovima u bankama, osiguravajućim društvima, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, društvima za upravljanje investicijski i mirovinskim fondovima, brokerskim kućama, investicijskim savjetnicima, poreznim savjetnicima, revizorima, financijskim stručnjacima u trgovačkim društvima svih veličina. S obzirom na karakteristike studijskog programa i mogućnosti izbornih sadržaja, studenti koji uspješno završe ovaj studijski program mogu  raditi također u javnom i državnom sektoru, te u lokalnoj upravi na financijskim, računovodstvenim i poreznim poslovima. Studenti koji su u dosadašnjem programu završili diplomski studij smjera Financijski menadžment i do sada su se zapošljavali na ovim poslovima u privatnom, javnom i državnom sektoru kod različitih  poslodavaca.

Studijski program smjera Financijski menadžment sastavni je dio dosadašnjih programa diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Za ovaj smjer postoji  kod studenata izražen interes što dokazuje višegodišnje iskustvo u nastavi  ovog smjera kojega izabire na diplomskom studiju 60-70% upisanih studenata (120-160 studenata godišnje) treće godine studija. Na poslijediplomskom studiju Financije i bankarstvo također postoji izražen interes, a do sad su upisane dvije generacije s oko 70 studenata.

Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti na srodnim diplomskim programima u Hrvatskoj i  Europi. Dosadašnji diplomski studijski program Financijski menadžment je već prihvaćen i diploma ovog smjera je nostrificirana na Sveučilištu Lund Švedska. Kako su programski sadržaji usklađeni tako da su analogni s programima referentnih  europskih sveučilišta, može se očekivati da će studenti moći prelaziti  i na druga sveučilišta. Studenti koji završe preddiplomski program drugih studijskih programa za prelazak na diplomski studij Financijski menadžment polagati će razliku ispita s preddiplomskog studija.