Izbornik

Financijski menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment

Predlagatelj i nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Ekonomski fakultet u Osijeku mogu upisati osobe koje su završili četverogodišnju srednju školu i koje su položile državnu maturu, pri čemu se uzimaju u obzir samo obvezni predmeti B razine (Hrvatski jezik, Matematika, Strani jezik). Uz navedene predmete, jednaku ulogu pri upisu na Ekonomski fakultet ima i prosjek ocjena stečen po završetku srednje škole. Komponente državne mature su eliminatorne, što znaci da ukoliko kandidat ne ostvari minimalni broj bodova na ovim komponentama neće se naći na listama za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku.

Komponenta – posebna postignuća (prosjek ocjena srednje škole) nije eliminatorna – ukoliko kandidat ima manji prosjek ocjena od 3.5, na ovoj komponenti će imati 0 bodova, ali će se naći na rang listi za upis na Ekonomski fakultet u Osijeku. Potreban broj bodova za upis može nadoknaditi ostvarenim bodovima na državnoj maturi.

Osobe starije od 25 godina (koje su srednju školu završile prije 2010. godine), koje nisu polagale državnu maturu, također se mogu javiti na natječaj za upis na preddiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Osijeku za osobe starije od 25 godine, pri čemu je kriterij za formiranje rang liste za upis ostvaren prosjek ocjena u četverogodišnjoj srednjoj školi.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije

Svi poslovni sustavi bez obzira na oblik organizacije moraju imati zaposlenike koji posjeduju znanja iz područja financija. To vrijedi za velike kompanije, banke ili osiguravajuća društva. Ali to vrijedi i za vlasnike malih tvrtki, ili trgovce pojedince, bez obzira započinju li svoj poduzetnički pothvat, ili već duže vrijeme posluju, za menadžere koji upravljaju gradom, njegovim javnim poduzećima, te za institucije društvenih djelatnosti u vlasništvu gradova ili države. Do završetka  preddiplomskog studija smjera “Financijski menadžment” studenti bi trebali savladati discipline studija financija i funkcioniranja financijskih tržišta. Oni će također steći sposobnost primjene odgovarajućih analitičkih i kvantitativnih tehnika, te posjedovati relevantne  vještine u području menadžmenta i financija i biti osposobljeni za odgovarajuće oblike komunikacija.  Na smjeru se stječu znanja iz područja monetarne i kreditne politike, javnih financija, računovodstva, financijske analize i  planiranja, financijskog menadžmenta, te informatičkih tehnologija u financijama i računovodstvu. Time se studente priprema za karijere u trgovačkim društvima, bankama, osiguravajućim društvima, te javnom sektoru na  računovodstvenim i financijskim poslovima. Po završetku ovog preddiplomskog program studenti mogu nastaviti diplomski program istog naziva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, ali i na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji imaju analogne diplomske smjerove (financije i računovodstvo, financije, financijski menadžment).