Izbornik

Financijski menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski studij Financijski menadžment

Predlagatelj i nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Uvjeti upisa na studij: Na studij se mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom i položenim klasifikacijskim ispitom.

Svi poslovni sustavi bez obzira na oblik organizacije moraju imati zaposlenike koji posjeduju znanja iz područja financija. To vrijedi za velike kompanije, banke ili osiguravajuća društva. Ali to vrijedi i za vlasnike malih tvrtki, ili trgovce pojedince, bez obzira započinju li svoj poduzetnički pothvat, ili već duže vrijeme posluju, za menadžere koji upravljaju gradom, njegovim javnim poduzećima, te za institucije društvenih djelatnosti u vlasništvu gradova ili države. Do završetka  preddiplomskog studija smjera “Financijski menadžment” studenti bi trebali savladati discipline studija financija i funkcioniranja financijskih tržišta. Oni će također steći sposobnost primjene odgovarajućih analitičkih i kvantitativnih tehnika, te posjedovati relevantne  vještine u području menadžmenta i financija i biti osposobljeni za odgovarajuće oblike komunikacija.  Na smjeru se stječu znanja iz područja monetarne i kreditne politike, javnih financija, računovodstva, financijske analize i  planiranja, financijskog menadžmenta, te informatičkih tehnologija u financijama i računovodstvu. Time se studente priprema za karijere u trgovačkim društvima, bankama, osiguravajućim društvima, te javnom sektoru na  računovodstvenim i financijskim poslovima. Po završetku ovog preddiplomskog program studenti mogu nastaviti diplomski program istog naziva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, ali i na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji imaju analogne diplomske smjerove (financije i računovodstvo, financije, financijski menadžment).

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureu) ekonomije