Menu

Financial Management

Level of studies

Study holder

J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek

Brochure

Brošuru sa svim informacijama o preddiplomskom studiju Financijski Menadžment možete preuzeti sa linka.

brosura_pred_finmen

 

Brošuru sa svim informacijama o diplomskom studiju Financijski Menadžment možete preuzeti sa linka.

brosura_dipl_finmen