Izbornik

Financijski menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski studij Financijski menadžment

Predlagatelj i nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Trajanje studija: 2 godine (4 semestra)

Uvjeti upisa na studij: Na studij se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (baccalaureus). 

Završetkom diplomskog studija student stječe dodatna znanja u polju financija, a ukoliko želi jače usmjerenje na područje računovodstva, to ostvaruje kroz izborne predmete smjera. Diplomski studij nadalje treba dati studentima znanja u suvremenim analitičkim tehnikama i novim vještinama kako bi im se stvorila solidna osnova za financijsko odlučivanje, te pomoglo da se poveća njihova individualna učinkovitost u području financija. Nakon završetka ovog programa student će biti osposobljen za poslove financijskog planiranja i menadžment, investicijsko planiranje, upravljanje novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditno savjetovanje u bankama, korporativne financije, upravljanje rizikom i osiguranje, trgovanje vrijednosnicama, upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, računovodstveni i revizijski poslovi. Ovakve kompetencije će omogućiti zapošljavanje u privatnom, javnom i državnom sektoru.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)