Izbornik

Ekonomska politika i regionalni razvitak

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Preddiplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Nositelj i predlagač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Predviđeno trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Pravo na upis: na studije ima svaka osoba koja je ispunila zakonske uvjete NN 21.7.2004, čl. 77.) i u okviru utvrđenog kapaciteta. Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati jesu: vrsta završenog školovanja, uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh na razredbenom ispitu ili drugom ispitu, te drugi kriteriji (posebna znanja, vještine ili sposobnosti) koje utvrdi Sveučilište ili Fakultet.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureus) ekonomije