Izbornik

Ekonomska politika i regionalni razvitak

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Od akademske godine 2015./2016. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku otvorena je mogućnost studiranja na diplomskom studiju ekonomije pod nazivom “Ekonomska politika i regionalni razvitak”. Studij traje dvije godine odnosno četiri semestra, a na isti se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (baccalaureus). Po završetku studija stiče se akademski naziv magistar/magistra ekonomije (mag. oec.).

Nakon završetka diplomskog studija studenti stječu znanja koja omogućavaju postizanje uspješne karijere kao ekonomiste usmjerenog kreiranju ekonomskog razvoja, na globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini i nižim razinama. Uspješno završen diplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.