Izbornik

Ekonomska politika i regionalni razvitak

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar ekonomije (mag.)

Kategorija: Vijesti

Od akademske godine 2015./2016. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku otvorena je mogućnost studiranja na diplomskom studiju ekonomije pod nazivom "Ekonomska politika i regionalni razvitak". Studij traje dvije godine odnosno četiri semestra, a na isti se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem (baccalaureus). Po... više