Izbornik

Ekonomska politika i regionalni razvitak - diplomski studij

Razina studija

  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • magistar ekonomije (mag.)

Novi diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku!

Od iduće akademske godine (2015./2016.) na Ekonomskom fakultetu u Osijeku otvorena je mogućnost studiranja na diplomskom studiju ekonomije pod nazivom "Ekonomska politika i regionalni razvitak". Studij traje dvije godine odnosno četiri semestra, a na isti se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem... više