Izbornik

Studentski zbor

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska
(dvorišni ulaz između dvorane 1 i 3)

Udruge

EFOS se može pohvaliti djelovanjem brojnih studentskih udruga koje su u pravilu osnovane od strane studenata Fakulteta. Studenti radom u udruzi  stječu nova znanja, potvrđuju postojeća te razvijaju timski rad koje će im uvelike pomoći pri konkuriranju na tržištu rada. Predstavnici studentskih udruga EFOS-a sudjeluju na natjecanjima na kojima postižu odlične rezultate na državnoj razini. Osim što se u udruzi pronalaze studenti sličnih interesa i ambicija, tu se razvijaju i prijateljstva koja traju i nakon studentskih dana.

AISEC

AISEC je najveća svjetska studentska organizacija koja mladim ljudima pomaže otkriti i razviti njihove potencijale kako bi imali pozitivan utjecaj na društvo. U više od 60 godina postojanja prepoznaje važnost međukulturalnog razumijevanja i suradnje kao osnove stvaranja lidera budućeg poslovnog svijeta, te pruža dodatne mogućnosti kroz seminare, konferencije i međunarodne prakse. Vjerujući da je najbolji način za razvoj lidera mogućnost da sami iskuse izazove koje donose različite kulture i načini poslovnog svijeta, svake godine studentima pružaju mogućnost života i rada u jednoj od 124 zemlje diljem svijeta. AISEC Osijek lokalni je odbor AISEC-a Hrvatske, a osnovan je 1962. godine, samo godinu nakon što je osnovan Ekonomski fakultet u Osijeku. Od tada pa do danas kroz njega je prošlo preko 400 članova, a trenutno broji oko 40 aktivnih članova.

BOOKMARK

Udruga studenata Bookmark otvorila je svoja vrata studentima 2015. godine pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Osnovana je u suradnji s Katedrom za marketing s namjerom udruživanja svih studenata smjera marketing, ali i ostalih studenata Sveučilišta koji se pronalaze u tom području. Cilj udruge je promicanje i praćenje marketinških trendova, povezivanje teorije i prakse iz područja marketinga, a sve u svrhu pomaganja studentima u pripremi za tržište rada. Najistaknutiji događaj je Market&NG konferencija koja se prvi put održala 2016. godine na temu “Tržište i nove generacije”, a sljedeće 2017. godine na temu “How to make money online” tijekom kojih su okupljeni predavači i najistaknutiji stručnjaci iz tog područja kako bi podijelili svoja iskustva, znanja i strast sa studentima.

FINANCIJSKI IMPULS

Financijski impuls studentska je udruga osnovana 2014. godine od strane studenata EFOS-a. Udruga je osnovana s ciljem poticanja studenata na širenje znanja na polju ekonomije s naglaskom na financije. Udruga radi na edukaciji studenata kroz predavanja, projekte te stručne prakse, čime nastoji doprinijeti kvaliteti obrazovanja na Fakultetu, te povezati studente sa svim važnijim financijskim zajednicama na području grada Osijeka. Od osnutka udruga je radila na brojnim projektima, organizirala konferencije, debate, stručne ekskurzije i edukacije te ostvarila uspješnu suradnju s HANFOM, Zagrebačkom bankom, Hrvatskim uredom za osiguranje i Croatia osiguranjem. Stalni projekti po kojima je udruga najpoznatija su Europski tjedan novca i Financijska pismenost u srednjim školama. Udruga je konstantno u potrazi za ambicioznim, odgovornim i svestranim studentima Ekonomskog fakulteta i studentima Odjela za Matematiku u sklopu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

PODUZETNICI BEZ GRANICA

Studentska organizacija Poduzetnici bez granica (Entrepreneurs Without Borders – EWoB) nastala je 2008. godine kao rezultat suradnje s jednim od najprestižnijih američkih sveučilišta University of Illinois at Urbana – Champaign (UIUC), koje prednjači u poduzetničkom obrazovanju u SAD-u. Udruga je dio UNESCO Katedre za poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Ova udruga trenutno broji 30 aktivnih članova s Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Prehrambeno-tehnološkog, Medicinskog fakulteta i Odjela za kulturologiju. Cilj EWoB-a je doprinos razvoju poduzetničkog sveučilišta, povezivanje i suradnja sa drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i izvan Republike Hrvatske. Važan cilj je i promoviranje poduzetničkog načina razmišljanja i djelovanja u svim društvenim kontekstima te rad studenata na stvarnim projektima hrvatskih i stranih poduzeća. Neki od najvažnijih projekata su Globalni tjedan poduzetništva, EWoB business Hackathon gdje se kroz nekoliko faza testiranja traži 1% najboljih studenata na Sveučilištu i natjecanje u izradi poslovnih planova Idejom do Amerike. Osim glavnih projekata, EWoB je također organizator raznih radionica i predavanja koje uključuju studente cijelog Sveučilišta.

UDRUGA ERUDIO

Udruga ERUDIO, punim nazivom Udruga studenata – EU informacije, mogućnosti i održivost, osnovana je pri EFOS-u 2016. godine. Udruga je nastala na inicijativu studenata uz mentorstvo doc. dr. sc. Anite Freimann nakon rezultata postignutih u sklopu kolegija Makrosustav Europske unije i projekta “Ja građanin EU-a”. Djelovanje udruge usmjereno je na širenje informacija o Europskoj uniji i mogućnostima koje se nude članstvom u EU uz razmišljanje u smjeru održivog razvoja. Kroz provođenje radionica, kvizova, panela, okruglih stolova, simulacija te organizacije Europskog EFOS tjedna cilj je udruge djelovati društveno odgovorno te tako poboljšati kvalitetu života zajednice na bolje. Udruga surađuje s ostalim studentskim udrugama, obrazovnim institucijama kao i drugim organizacijama i institucijama unutar grada, države, EU-a, a i šire.

EFOS ALUMNI

Udruga Alumni EFOS osnovana je u veljači 2015. godine s ciljem izgradnje i održavanja veze između Ekonomskog fakulteta u Osijeku i njegovih bivših studenata. Svojim svakodnevnim djelovanjem u zajednici oni predstavljaju fakultet, a članstvo u udruzi Alumni omogućava umrežavanje i razmjenu iskustva i znanja te razvijanje suradnje i među članovima Udruge, ali i između Ekonomskog fakulteta u Osijeku i gospodarskih subjekata ili organizacija u kojima djeluju članovi udruge.

PRAVNO – EKONOMSKA KLINIKA

Pravni i Ekonomski fakulteti u Osijeku su, uz potporu poduzetničkog inkubatora BIOS, Centra za poduzetništvo Osijek, osječkih odvjetnika i odvjetničke komore u Osijeku, pokrenuli interdisciplinarni projekt pod nazivom Pravno ekonomska klinika. Ideja ovog projekta je da se sinergijom znanja studenata s Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, uz mentorstva profesora i odvjetnika, pružaju besplatne savjetodavne usluge osječkim poduzećima. U radu Pravno – ekonomske klinike UNIOS dobrovoljno sudjeluju studenti Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku.