Izbornik

Studentski zbor

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska
(dvorišni ulaz između dvorane 1 i 3)

Članovi

Članovi Studentskog zbora izabrani na studentskim izborima održanim u listopadu 2021. godine su:

 1. Saša Milaković – Predsjednik Studentskog zbora EFOS – a
 2. Gabrijel Periša – Potpredsjednik Studentskog zbora EFOS – a
 3. Ana Puljić – Studentska pravobraniteljica EFOS – a
 4. Rita-Krin Boduljak
 5. Pejo Bosnić
 6. Petra Juka
 7. Doris Jurenec
 8. Lucija Lovrić
 9. Dora Pakšec
 10. Matej Švob
 11. Jovana Vuković