Izbornik

Studentski zbor

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska
(dvorišni ulaz između dvorane 1 i 3)

Članovi

Članovi Studentskog zbora izabrani na studentskim izborima održanim u listopadu 2019. godine su:

  1. Rita-Krin Boduljak – Predsjednica Studentskog zbora EFOS – a
  2. Ana Vuica – Potpredsjednica Studentskog zbora EFOS – a
  3. Alen Terzić – Studentski pravobranitelj EFOS – a
  4. Alen Renka
  5. Jovana Vuković
  6. Kristina Čubela
  7. Robert Kovač
  8. Marin Glavaš
  9. Gabrijel Periša
  10. Ivan Jerbić